PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITATS 1H              PREU/mes  

1 mes                                  19€**             

*Les quotes de les activitats inclouen desinfecció i neteja dels espais i estan calculades contemplant els dies festius i de lliure disposició.
*Les activitats extraescolars van dirigides a infants de P4 a 6è
**Aquest preu és amb un mínim de 9 inscrits. Si no hi ha prou inscrits, s’augmentarà a 25€.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge