*Les activitats en vermell són les gestionades directament a través de l’AMPA, i per tant les inscripcions també les porta l’AMPA.
**L’activitat de Kids&Us la gestiona l’acadèmia directament