PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA COST MENSUAL
ACTIVITAT 1.30H           PREU  

1 mes                              28,5€   

* Aquest any, els pagaments seran mensuals. La quota serà de 19€/mes les activitats d’1 hora, seria 15€ però cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitari i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat.

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                    PREU  

Robòtica                          40€     
Mecanografia                  28,5€      
Anglès                             28,5€
        
PREUS ACOLLIDA DE 8.00H A 9.00H
HORES                      PREU  

Tots els dies               32€/mes
Dia puntual                 3€/dia       
                     
PREUS ACOLLIDA DE 16.30H A 18.00H
HORES                      PREU  

Tots els dies               44€/mes (descompte de 8€ per cada extraescolar)**
Dia puntual                 4,5€/dia

* La data límit d'inscripció a l'acollida és el 8 de setembre.
* Si algun dia necessiteu quedar-vos a acollida de manera esporàdica, cal que us poseu en contacte amb nosaltres i us informarem sobre les mesures i el funcionament de l’activitat.
* Si esteu inscrits a ACOLLIDA TARDA i alhora a alguna activitat extraescolar, se us farà el descompte que trobeu entre parèntesis per cada activitat a la que estigueu inscrits.
* En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge