PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITAT 1H                 PREU  

1r timestre (12 set)          43,5€             
2n trimestre (13 set)        47,5€                    
3r trimestre (7 set)             26€

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITAT 1.30H           PREU  

1r timestre (12 set)           65€             
2n trimestre (13 set)         71€                    
3r trimestre (7 set)            39€     

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
ACTIVITAT                    PREU  

Anglès                        43€/trim             
Mecanografia             38€/trim                     
        
PREUS ACOLLIDA DE 8.00H A 9.00H
HORES                      PREU  

Tots els dies              25€/mes
Dia puntual                   3€/dia       
                     
PREUS ACOLLIDA DE 13.45H A 14.45H
HORES                      PREU  

Migdiada                 75€/trimestre

PREUS ACOLLIDA DE 16.30H A 18.00H
HORES                      PREU  

Tots els dies               68€/trim
Dia puntual                   4€/dia
1 dia                           33€/trim
2 dies                         50€/trim 
3 dies                         56€/trim
4 dies                         60€/trim