Els preus actuals son promocionals fins el 30 de juliol, a partir del 31 de juliol totes les activitats augmentaran 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS.                  PREU/mes

1 hora                               16€

1'5 hores                           24€

Infomeca                           24€
Hora de la son                  30€


PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
 
ACTIVITATS.                       PREU/mes

Escacs                                         22€

Robòtica amb robotik (1,5h)        38€


*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.

PREUS ACOLLIDES

ACOLLIDA                                     PREU/mes

Matí 8-9h                                     30€ / 3€ puntual

Tarda 1 dia per setmana                     12€

Tarda 2 dies per setmana                 17,5€

Tarda 3 dies per setmana                 19,5€
Tarda 4 dies per setmana                    21€
Tarda 5 dies per setmana                 23,5€
Tarda puntual                                         5€

*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes.