Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup. La previsió actual és que es puguin oferir amb grups de 10, però us passem com quedaria si la normativa limita més els grups.
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS                       1'5H PREU

1 mes                       22,5€ (10 o més infants, mínim 8)

1 mes                       36€ (7 infants, mínim 5)


*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals.
*Si finalment cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitaries i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat, la quota es veurà afectada i augmentarà.

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA

ACTIVITAT                        PREU/mes

Escacs                                 29€

Robótica (1h)                       35€


PREUS ACOLLIDES

ACOLLIDA                  PREU/MES

Matí 8-9h                           28€

Tarda 1 dia                         35€

Tarda 2 dies                       53€

Tarda 3 dies                       58€

Tarda 4 dies                       63€

Tarda 5 dies                       70€


*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 6 de setembre.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge.