Només es pot participar en les activitats extraescolars si s'és soci/sòcia de l'AMPA.

Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup. La previsió actual és que es puguin oferir amb grups de 10, però us passem com quedaria si la normativa limita més els grups.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS                      1H PREU

1 mes                           18€ (10 o més infants, mínim 8)

1 mes                           27€ (7 infants, mínim 5)

ACTIVITATS                      1'5H PREU
1 mes                           27€ (10 o més infants, mínim 8)
1 mes                          40,5€ (7 infants, mínim 5)

PREUS ACTIVITATS EXTERNES

ACTIVITATS                        PREU

Robòtica                               32€

Anglès                                  21€


*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals.
*Si finalment cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitaries i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat, la quota es veurà afectada i augmentarà.

 
PREUS ACOLLIDA/BERENE I JUGUEM

ACOLLIDA                                            PREU

Berenem i juguem cada dia*                 52€/mes

Berenem 2 dies a la setmana               25€/mes

Berenem i juguem dia puntual                5€

* Si es fa berenem i juguem cada dia hi ha un descompte de 5 euros per cada extraescolar a la qual us inscriviu. 
*La data límit d'inscripció a l'acollida és el 6 de setembre.
*Les quotes inclouen la neteja i desinfecció de l’espai.
*En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge