Taller per familiaritzar-se amb el món dels fils i de les agulles i altres manualitats. Els alumnes començaran a crear els seus petits treballs. Creativitat a través del teixits, expressant-se per si mateixos i desenvolupant el pensament abstracte.