1- Acceptem infants de cursos de P1 a P3.
 
2- Descompte del 5% a cada un dels germans.  

3- Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no es pugui realitzar s’avisarà a les persones afectades.

4- S’ha de fer la inscripció per l’aplicatiu de Quàlia: app.lleurequalia.cat

5- La quota del casalet es girarà en un sol pagament.

6- Preus promocionals fins el diumenge dia 26 de març. A partir de dilluns dia 27, s’augmentaran un 10% els preus.

7- No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia  no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

8- Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no segueixin les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o  permanentment. 

9- Quàlia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

10- En cas d'anul·lació o renúncia, amb causa justificada, fins el 4 de Juny es retornarà el 100% de l'import. Del 5 al 25 de Juny es retornarà el 50% de l'import i a partir del dia 26 de Juny, un cop iniciada l'activitat, només es retornarà el 25% de l'import per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.

11- No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

12- La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.

13- Per qualsevol dubte ens podeu trucar a la coordinadora de Quàlia o enviar un correu a  casals@lleurequalia.cat