1. Les persones sòcies de l'AMPA gaudiran d'un descompte.

2. Hi ha d'haver un nombre superior a 3 inscrits perquè el casal es pugui dur a terme. 

3. Es demanarà que totes les persones que s'inscriguin després participin al casal.

4. El punt de trobada serà l'Escola Alba.

5. En cas que hi hagi algun traspàs d'informació o observacions a fer s'haurà de comunicar. 

6. S'ha de fer la inscripció per l'aplicatiu de Quàlia: app.lleurequalia.cat

7. Per qualsevol dubte ens podeu trucar a la coordinadora de Quàlia o enviar un correu a casals@lleurequalia.cat