1. Acceptem infants de cursos de I3 a 6è. 

2. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà. 

3. 10% descompte a les colònies de Quàlia (torn 3 i 4) si fas ús de 4 setmanes de casalet.

4. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

5. Preus promocionals fins el 16 de juliol omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 17 s’augmentaran un 10% els preus.

6. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

7. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 16 de Juliol es retornarà el 100% de l’import. Del 17 al 30 de Juliol es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 31 de juliol, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.

8. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

9. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment. 

10. Quàlia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

11. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

12. En cas que l'infant no assisteixi dies puntuals del Casal, no es retornarà l'import dels dies no assistits, degut a que el casal ja estarà en ple funcionament i les seves despeses consolidades. 

13. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació