1. Acceptem infants de cursos de 3 a 12 anys.

2. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà.

3. Si t’inscrius 8 setmanes o més, tens un 5% de descompte extra.

4. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

5. Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.

6. Preus promocionals fins el 14 de juny omplint la PRE-INSCRIPCIÓ. A partir del dia 15 s’augmentaran un 10% els preus.

7. 10% descompte a les colònies de Quàlia si fas ús de 4 setmanes de casalet.

8. S’ha de fer la INSCRIPCIÓ DEFINITIVA per internet. www.lleurequalia.cat 

9. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no es pugui realitzar és trucarà a les persones afectades.

10. Sempre que és puguis començar a dia 22 juny: en cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 12 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 13 al 21 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 22 de Juny, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import. 

11. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

12. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

13. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

14. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

15. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.

16. Per qualsevol dubte ens podeu trucar al 663263494 (Klara Lopez – Coordinadora de Qualia) o enviar un correu a klopez@aalba.cat