Els preus es poden veure modificats per canvi de normativa. De moment ens hem guiat per la fase 3, on podrien haver-hi 10 infants per monitor a l’exterior. En cas que no estiguem a fase 3, faríem un correu als inscrits per saber si hi segueixen interessats

1. Acceptem nens de cursos de P3 a 6è.

2. Descompte del 5% a cada un dels germans.

3. Descompte del 5% si t'apuntes a les 3 setmanes

4. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

5. Hi ha un mínim de 8 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar és trucarà a les persones afectades.

6. Preus promocionals fins el dilluns 13 de Desembre. A partir del dia 14 s’augmentaran un 10% els preus.

7. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 13 de desembre es retornarà el 100% de l’import. Del 14 al 21 de desembre es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 22 de desembre, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

8. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

9. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comport ament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsat s de l'activitat puntualment o permanentment.

10. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

11. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

12. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.

13. Per qualsevol dubte ens podeu trucar al 663263494 (Klara Lopez Coordinadora de Qualia) o enviar un correu a hola@lleurequalia.cat