1.    L'entrada a les piscines ja està inclosa al preu del casal, no cal tenir l'abonament a les piscines.

2.    Acceptem infants nascuts del 2019 al 2011. 

3.    És imprescindible ser soci de l’AFA per participar al casal. 

4.    En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà. 

5.    10% descompte a les colònies de Quàlia (torn 3 i 4) si fas ús de 4 setmanes de casalet.

6.    Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

7.    Preus promocionals fins el 11 de juny omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 12 s’augmentaran un 10% els preus.

8.    Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

9.    En cas d'anul·lació o renúncia, amb causa justificada, fins el 4 de Juny es retornarà el 100% de l'import. Del 5 al 25 de Juny es retornarà el 50% de l'import i a partir del dia 26 de Juny, un cop iniciada l'activitat, només es retornarà el 25% de l'import per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.

10.    No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

11.    Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment. 

12.    Quàlia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

13.    No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

14.    La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.