1.  Acceptem infants de cursos de P3 a 6è. Els infants de P2 podran inscriure’s les setmanes del setembre. Al Campus Jove s'accepten de 5é primaria a 2n eso.
 
  1. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà. 
 
  1. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.
 
  1. Tots els nens/es han de tenir l’abonament de les piscines per poder gaudir-ne.
 
  1. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.
 
  1. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 13 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 14 al 27 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 28 de Juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import. En cas que el casal es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornarà la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.
 
  1. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.
 
  1. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment. 
 
  1. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.
 
  1. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.
 
15. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.