1. Acceptem infants de cursos de P3 a 6è.

2. Descompte del 5%  a cada un dels germans. 

3. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet i/o les Acollides puguin obrir, en cas que no es pugui realitzar s’avisarà a les persones afectades.

4. S’ha de fer la inscripció per l’aplicatiu de Quàlia: app.lleurequalia.cat

5. Hi haurà l’opció de fer el pagament en dues vegades.

6. Preus promocionals fins el dimecres 21 de Desembre. A partir del dia 22 s’augmentaran un 10% els preus.

7. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia  no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

8. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no segueixin les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o  permanentment. 

9. Quàlia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

10. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 21 de desembre es retornarà el 100% de l’import. Del 22 al 27 de desembre es retornarà el 50% de l’import i a partir  del dia 27 de desembre, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

11. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

12. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.

13. Per qualsevol dubte podeu trucar a la coordinadora de Quàlia o enviar un correu a casals@lleurequalia.cat