1. Acceptem nens de cursos de P3 a 6è. Els infants de P2 podran inscriure’s les setmanes
del setembre.

2. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà.

3. Si t’inscrius 8 setmanes o més, tens un 5% de descompte extra.

4. 10% descompte a les colònies de Quàlia (torn 3 i 4) si fas ús de 4 setmanes de casalet

5. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

6. Tots els nens/es majors de 5 anys han de tenir l’abonament de les piscines per poder
gaudir-ne.

7. Preus promocionals fins el 13 de juny omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 14
s’augmentaran un 10% els preus.

8. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui
realitzar es trucarà a les persones afectades.

9. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 13 de Juny es retornarà el
100% de l’import. Del 14 al 27 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia
28 de Juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import. En cas que
el casal es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornarà la part proporcional
de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i
costos de gestoria i monitoratge.

10. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet,
Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

11. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint
les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia
seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o
d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de
les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal
desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat
puntualment o permanentment.

12. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil
que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps
lliure en les quals participen menors de 18 anys.

13. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

14. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les
condicions generals i de participació.