1. Acceptem infants de cursos de I3 a 6è. 

2. S’ha de fer la inscripció per l’aplicatiu de Quàlia: app.lleurequalia.cat 

3. Hi ha un mínim de 5 inscripcions al Casalet i 2 incripcions a les Acollides perquè es puguin obrir, en cas que no es pugui realitzar s’avisarà a les persones afectades.

4. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es  responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès. 

5. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no segueixin les  recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la  d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la  dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de  pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden  ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.  

6. Quàlia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix  el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals  participen menors de 18 anys. 

7. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals. 

8. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals  i de participació. 

9. Per qualsevol dubte podeu trucar a la coordinadora de Quàlia o enviar un correu a  casals@lleurequalia.cat