El korfball és l'únic esport col.lectiu on juguen homes i dones i on les seves regles han estat dissenyades per a la cooperació entre jugadors. Es treballen els valors de la igualtat, la cooperació i la coeducació.