MESURES DE PREVENCIÓ DEL COVID-19


L'activitat de menjador es realitzarà amb totes les mesures de prevenció i de seguretat que s'indiquen des de l'autoritat competent en matèria de salut a Catalunya. Volem menjadors segurs pels infants i per això prendrem un seguit de mesures i protocols que aplicarem als nostres menjadors. Els equips de monitoratge també realitzaran una formació especifica de prevenció de COVID dins l'espai del menjador.
Tot seguit us expliquem les mesures que aplicarem als menjadors: 

GRUPS BOMBOLLA

Segons el que estableixi la normativa en el moment de la realització de l'activitat.

GRUPS DE CONVIVÈNCIA

Dins del menjador els infants menjaran amb el seu grup de convivència i sense mascareta. En tot moment hi haurà una cadira de distància entre infants de diferents grups de convivència.

RENTAT DE MANS

Es realitzarà un rentat de mans de forma periòdica, a l´inici i final de cada activitat, i a l'inici i final de cada àpat. El rentat serà amb aigua i sabó o amb solucions hidroalcohòlica que estaran disponibles tant en espais interiors com exteriors. 

US DE MASCARETES

L’ús de les mascaretes és obligatori per tot l'equip de monitoratge. Els infants de més de 6 anys també l'han de dur.NETEJA I DESINFECCIÓ

S'assegurarà la neteja i desinfecció constant i pautada de totes les superfícies, espais i materials.ESPAIS DE LES ACTIVITATS

Pel que fa a la modalitat d'activitats prioritzarem les activitats a l'aire lliure sempre que es pugui. Les activitats que no es puguin realitzar a l'aire lliure es realitzaran en espais grans i ventilats.EQUIP DE MONITORATGE

Es faran formacions específiques en educació emocional, higiene i prevenció per preparar als monitors i monitores.