MESURES DE PREVENCIÓ DEL COVID-19


GRUPS BOMBOLLA

Segons el que estableixi la normativa en el moment de la realització de l'activitat.

RENTAT DE MANS

Es realitzarà un rentat de mans de forma periòdica, a l´inici i final de cada activitat, i a l'inici i final de cada àpat. El rentat serà amb aigua i sabó o amb solucions hidroalcohòlica que estaran disponibles tant en espais interiors com exteriors. 

US DE MASCARETES

L’ús de les mascaretes és obligatori per tot l'equip de monitoratge. Els infants de més de 6 anys també l'han de dur.

GRUPS DE CONVIVÈNCIA

Dins del menjador els infants menjaran amb el seu grup de convivència i sense mascareta. En tot moment hi haurà una cadira de distància entre infants de diferents grups de convivència.

DISTÀNCIA DE SEGURETAT

Es mantindrà la distància de seguretat física entre tots els infants i personal que participi en les activitats. Les instal·lacions i els espais estan preparats per poder garantir aquesta distància.NETEJA I DESINFECCIÓ

S'assegurarà la neteja i desinfecció constant i pautada de totes les superfícies, espais i materials.ESPAIS DE LES ACTIVITATS

Pel que fa a la modalitat d'activitats prioritzarem les activitats a l'aire lliure sempre que es pugui. Les activitats que no es puguin realitzar a l'aire lliure es realitzaran en espais grans i ventilats.EQUIP DE MONITORATGE

Es faran formacions específiques en educació emocional, higiene i prevenció per preparar als monitors i monitores.