INFORMACIO BÀSICA CASAL COOPERATIU DEL TALLADELL
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 13 DE JUNY!

DATES
Del 28 de juny al 13 d'agost

ESPAI
Espai Molí i diferents entorns del poble.

HORARIS
Acollida matí 1 de 8.00h a 9.00h
Acollida matí 2 de 8.30h a 9.00h
Matí de 9.00h a 13.00h
Acollida migdia de 13.00h a 13.30h
Menjador de 13.00h a 15.00h

EDATS
Casalet: de P3 a 1r
Casalot: de 2n a 6è

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Dos dies de piscina a la setmana.

TARIFES  CASAL

*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19. 
S'ha de portar l'estoig de casa
SETMANES            MATÍ        COST SETMANA
1                               47€                  47€
2                              92€                   46€
3                             135€                   45€
4                            176€                    44€
5                            220€                    44€
6                            264€                    44€
7                            308€                    44€

EL CASALET DEL TALLADELL
El casalet del Talladell, com els darrers anys, seguirà la metodologia de l'EDUCACIÓ VIVA. Es basa en respectar el desenvolupament natural de l'infant i convertir-lo en el centre dels seus propis aprenentatges. Amb la natura com a principal element, al casalet i al casalot del Talladell, la majoria d'activitats seran de lliure elecció i participació. Pels infants més petits, es proposaran activitats per ambients en què podran moure's per l'espai i treballar en diferents racons adaptats als seus interessos. Pel que fa als més grans, es treballarà per projectes, on es proposaran espais de participació que partiran de les motivacions dels mateixos infants. També se seguirà l'eix temàtic de l'estiu, i acompanyarem al Sr Antoine i a la Charlotte a resoldre el misteri de la Galeria dels Quadris!

REUNIÓ DE FAMÍLIES

1. Acceptem infants de cursos de P3 a 6è. Els infants de P2 podran inscriure’s les setmanes del setembre.

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

3. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

4. 5% de descompte als residents del Talladell.


6. Preus promocionals fins el 13 de juny. A partir del dia 14 s’augmentaran un 10% els preus.

7. 10% de descompte a les colònies de Quàlia (torn 3 i 4) si fas ús de 4 setmanes de casal.

8. S’ha de fer la inscripció per internet. www.casals.lleurequalia.cat

9. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no es pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

10.En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 13 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 14 al 27 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 28 de Juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import. En cas que el casal es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornarà la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.

11. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

12. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

13. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

14. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

15. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.