INFORMACIO BÀSICA CASAL DEL CASAL COOPERATIU DEL TALLADELL
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 2 DE JUNY!

DATES
De l'1 de juliol al 16 d'agost

ESPAI
Molí del Talladell, piscines municipals de Tàrrega i diferents entorns del Talladell

EDATS
Casalet de P3 a 1r  /  Casalot de 2n a 6è

HORARI
Acollida en fraccions de 30 minuts:
- Matinal 1: de 8.00ha 9.00h
- Matinal 2: de 8.30h a 9.00h
- Migdia: 13.00h a 13.30h
Matí de 9.00h a 13.00h
Menjador de 13.00h a 15.00h

ACTIVITATS
Piscina 2 dies a la setmana 


TARIFES CASAL                    
SET      MATÍ     DINAR    ACOLLIDA
1           38€         30€            5€
2           74€         60€          10€
3         108€         90€          15€
4         140€       116€           20€
5         175€       145€          25€
6         210€       174€          30€
7         245€       203€          35€
8         280€       232€          40€
9         315€       261€          45€
10       350€       290€          50€

1. Acceptem nens i nenes de cursos de P3 a 6è. 

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

3. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

4. 5% de descompte als residents del Talladell.

5. Preus promocionals fins el 2 de juny. A partir del dia 3 s’augmentaran un 10% els preus.

6. 10% de descompte a les colònies de Quàlia si fas ús de 4 setmanes de casal.

7. S’ha de fer la inscripció per internet. www.casals.lleurequalia.cat

8. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

9. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 2 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 3 al 21 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 22 de Juny, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

10. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

11. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

12. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

13. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

14. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.