INFORMACIO BÀSICA CASAL COOPERATIU DEL TALLADELL
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 14 DE JUNY!

DATES
Del 29 de juny al 28 d'agost 
(Es podrà començar el casal sempre i quan estiguem en fase 3)

ESPAI
Espai Molí i diferents entorns del poble.

HORARIS
Acollida matí 1 de 8.00h a 9.00h
Acollida matí 2 de 8.30h a 9.00h
Matí de 9.00h a 13.00h
Acollida migdia de 13.00h a 13.30h
Menjador de 13.00h a 15.00h

EDATS
Casalet: de P3 a 1r
Casalot: de 2n a 6è

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Les activitats de piscina dependran de les normatives de les piscines de l'Ajuntament de Tàrrega. En cas que no s'hi pugui anar, es faran jocs d'aigua.

 
TARIFES  CASAL

*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19 i un estoig individual per cada infant que subvenciona l'ajuntament
SETMANES            MATÍ        COST SETMANA
1                                40€                  40€
2                               78€                   39€
3                             114€                   38€
4                            148€                    37€
5                            185€                    37€
6                            222€                    37€
7                            259€                    37€
8                            296€                    37€
9                           333€                     37€
10                         370€                     37€
11                         407€                     37€
12                        444€                      37€
 
TARIFES  ACOLLIDA I MENJADOR
SETMANES            ACOLLIDA        MENJADOR
1                                   5€                      30€
2                                10€                       60€
3                                15€                       90€  
4                               20€                      120€
5                               25€                      150€
6                               30€                      180€
7                               35€                      210€
8                              40€                       240€
9                              45€                       270€
10                           50€                        300€ 
11                           55€                        330€
12                           60€                        360€

1. Acceptem infants de cursos de P3 a 6è. 

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

3. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

4. 5% de descompte als residents del Talladell.

5. 
Si t'inscrius 8 setmanes o més, tindràs un 5% de descompte extra.

6. Preus promocionals fins el 21 de juny. A partir del dia 3 s’augmentaran un 10% els preus.

7. 10% de descompte a les colònies de Quàlia si fas ús de 4 setmanes de casal.

8. S’ha de fer la inscripció per internet. www.casals.lleurequalia.cat

9. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no es pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

10. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 2 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 3 al 21 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 22 de Juny, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

11. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

12. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

13. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

14. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

15. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.
REUNIÓ DE FAMÍLIES