INFORMACIO BÀSICA CASAL DE SANT RAMON
Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 13 DE JUNY!

DATES

Del 28 de Juny al 30 de juliol de 2021

ESPAI
Escola i entorns del poble

HORARIS
Matí de 9:00h a 13:00h
Menjador de 13.00h a 1500h (amb carmanyola)

EDATS
Casalet de P1 a P5
Casalot de 1r a 6è

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Piscina, pendent de confirmar

TARIFES 


CASALET: 45€/setmana


MENJADOR: 20€/setmana (amb carmanyola)


EL CASALET DE SANT RAMON
El casalet de Sant Ramon, seguint la línea de l'escola, seguirà la metodologia de l'EDUCACIÓ VIVA. Es basa en respectar el desenvolupament natural de l'infant i convertir-lo en el centre dels seus propis aprenentatges. Amb la natura com a principal element, al casalet i al casalot de Sant Ramon, la majoria d'activitats seran de lliure elecció i participació. Pels infants més petits, es proposaran activitats per ambients en què podran moure's per l'espai i treballar en diferents racons adaptats als seus interessos. Pel que fa als més grans, es treballarà per projectes, on es proposaran espais de participació que partiran de les motivacions dels mateixos infants. També se seguirà l'eix temàtic de l'estiu, i acompanyarem al Sr Antoine i a la Charlotte a resoldre el misteri de la Galeria dels Quadris!

REUNIÓ DE FAMÍLIES

1. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà.

2. 10% descompte a les colònies de Quàlia (torn 3 i 4) si fas ús de 4 setmanes de casalet

3. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

4. Preus promocionals fins el 13 de juny omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 14 s’augmentaran un 10% els preus.

5. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades. 

6. També hi ha un mínim de 9 infants perquè hi hagi servei de menjador amb carmanyola de casa.

7. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 13 de Juny es retornarà el 100% de l'import. Del 14 al 27 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 28 de Juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import. En cas que el casal es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornarà la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.

8. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

9. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

10. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

11. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

12. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de lescondicions generals i de participació.

Organitza: AFA Mare de Déu de la Mercè i Quàlia
Col·labora: Ajuntament de Sant Ramon