INFORMACIO BÀSICA CASAL DE MONT GAI
Fes la teva inscripció

DATES
Del 13 de juliol fins el 28 d'agost 
(Es podrà començar el casal sempre i quan estiguem en fase 3)

ESPAI
La Fassina del poble i diferents entorns del poble

HORARIS
Matí de 9.00h a 13.00h

EDATS
Si hi ha prou inscrits es vetllarà per fer 2 grups d'edat.
Casalet: de P3 a 1r
Casalot: de 2n a 6è

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Activitat de piscina a la piscina del poble

TARIFES  CASAL

*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19. Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.
SETMANES            MATÍ        
1                             43,50€                 
2                               85€               
3                           124,50€
4                             162€
5                           202,50€
6                             243€
7                           283,50€
8                             324€

Les condicions del casal es poden veure afectades segons l'evolució de la normativa que marqui el departament.

1. Acceptem infants de cursos de P3 a 6è. 

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

3. Si t'inscrius 8 setmanes o més, tindràs un 5% de descompte extra.

4. Hi ha l'opció de fer el pagament en 2 vegades.

5. Tots els nens/es han de tenir l'abonament de les piscines per poder-ne gaudir.

6. Preus promocionals fins el 10 de juliol omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 11 s’augmentaran un 10% els preus.

7. 10% de descompte a les colònies de Quàlia si fas ús de 4 setmanes de casalet.

8. S'ha de fer la inscripció per internetwww.lleurequalia.cat.

9. Hi ha d'haver un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no es pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

10. Sempre que és pugui començar a dia 13 de juliol: en cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 10 de juliol es retornarà el 100% de l’import. Del 10 al 12 de juliol es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 13 de juliol, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

11. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

12. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

13. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

14. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

15. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.

16. Per a qualsevol dubte ens podeu trucar al 663 263 494 (Klara López - Coordinadora de Quàlia) o enviar un correu a klopez@aalba.cat.

17.  Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.