CASAL SALVADOR ESPRIU
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 2 DE JUNY!

DATES
Del 25 de juny al 6 de setembre

ESPAI
Sala polifuncional, pati de l’escola Salvador Espriu i piscines municipals.

HORARIS
Acollida de 8h a 9h
Acollida de 8:30h a 9h
Matins de 9h a 14h

EDATS
Casalet: de I3 a 1r
Casalot: de 2n a 6è
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Piscina cada dia de 12h a 14h

TARIFES CASAL
 
SETMANES PREU MATÍ COST SETMANA
1 54,80 € 54,80 €
2 107,60 € 53,80 €
3 158,40 € 52,80 €
4 207,20 € 51,80 €
5 259,00 € 51,80 €
6 310,80 € 51,80 €
7 362,60 € 51,80 €
8 414,40 € 51,80 €
9 466,20 € 51,80 €
 
ACOLLIDES HORARI PREU
Acollida 1h 8h a 9h 13,5€/setmana
Acollida 1h puntual 8h a 9h 3€/dia
Acollida 30min 8:30h a 9h 7€/setmana
Acollida 30 min puntual 8:30h a 9h 2€/dia
Acampada Ens quedem a dormir al casal! 5€
ANEM DE GIRA! L'EIX DEL CASALET I CASALOT

Dos músics i una granota d'una banda de música ens venen a buscar, necessiten ajuda! Resulta que abans eren una banda de música molt gran, amb instruments de tota mena i cantants, però últimament han perdut molts músics i s'han quedat només ells tres. Estan preocupats perquè tenen molts bolos programats per tot l'estiu però sent nonmés tres no podran tocar... Ens proposen ser part d'aquesta banda i ajudar-los a que no es perdi la música!

1. Acceptem infants de cursos de I3 a 6è.

2. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà.

3. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

4. Preus promocionals fins el 2 de juny omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 3 s’augmentaran un 10% els preus.

5. Hi ha un mínim de 9 inscripcions/setmana perquè el Casalet pugui obrir i un mínim de 4 inscripcions/setmana perquè es puguin tirar endavant les acollides. En cas de no poder realitzar-se s’informarà a les famílies.

6. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 2 de juny es retornarà el 100% de l’import. Del 3 al 21 de juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 25 de juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import.

7. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Quàlia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

8. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

9. Quàlia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

10. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

11. En cas que l'infant no assisteixi dies puntuals del Casal, no es retornarà l'import dels dies no assistits, degut a que el casal ja estarà en ple funcionament i les seves despeses consolidades.

12. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.
REUNIÓ DE FAMÍLIES 2024