INFORMACIO BÀSICA CASAL DE PALAU D'ANGLESOLA
Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 13 DE JUNY!

DATES
Del 28 de juny al 10 de setembre

ESPAI
Poliesportiu i diferents entorns del poble.

HORARIS
Acollida de 8.30h a 9.00h
Matí de 9.00h a 13.00h
Acollida de 13.00h a 13.30h

EDATS
Casalet: de P3 a 1r
Casalot: de 2n a 3r
Campus d'estiu: de 4t a 6è

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Piscina cada dia

 
TARIFES  CASAL
*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19.
SETMANES          MATÍ          COST SETMANA 
1                          40,50€                 40,50€           
2                               79€                 39,50€   
3                         115,50€                38,50€   
4                              150€                37,50€   
5                         187,50€                37,50€    
6                              225€                 37,50€   
7                         262,50€                 37,50€     
8                              300€                 37,50€   
 9                        337,50€                 37,50€   
10                            375€                 37,50€   
11                        412,50€                37,50€   
Acollides: 
Acollida matí - 5€/setmana
Acollida migdia - 5€/setmana


CAMPUS D'ESTIU
Aquest any hem preparat un campus especial per les joves de 4t a 6è de primària. En aquest campus hi hauran activitats lúdic-esportives, amb una programació setmanal plena de tallers, descobertes, sortides, activitats aquàtiques... i molt més!
 
REUNIÓ DE FAMÍLIES

1. Acceptem infants de cursos de P3 a 6è.

2. Descompte del 5% a cada un dels germans.

3. Descompte del 5% si vens les tres setmanes.

4. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no es pugui realitzar s’avisarà a les persones afectades.

5. S’ha de fer la inscripció per l’aplicatiu de Quàlia: app.lleurequalia.cat

6. Hi haurà l’opció de fer el pagament en dues vegades.

7. Preus promocionals fins el dilluns 13 de Desembre. A partir del dia 14 s’augmentaran un 10% els preus.

8. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

9. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no segueixin les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

10. Quàlia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

11. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 14 de desembre es retornarà el 100% de l’import. Del 15 al 22 de desembre es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 23 de desembre, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

12. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

13. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.

14. Per qualsevol dubte ens podeu trucar a la coordinadora de Quàlia o enviar un correu a casals@lleurequalia.cat