INFORMACIO BÀSICA CASAL D'OLIANA
Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 13 DE JUNY!

L'ajuntament d'Oliana i Quàlia organitzen el casal d'estiu

DATES
Del 28 de Juny al 30 de Juliol i del 30 d’agost al 10 de Setembre

ESPAI
Instal·lacions Esportives Municipals i diferents entorns del poble

HORARIS
Matins de 9:00h a 13:00h
Acollida matí 1: de 8h a 9h
Acollida matí 2: de 8:30h a 9h
Menjador de 13h a 15h (amb carmanyola)

EDATS
Casal esport de 1r a 6è
Casalet de P3 a P5

TARIFES  CASAL

SETMANES             MATÍ         PREU PER SETMANA        
1                              43,5€                  43,5€
2                                 85€                  42,5€                     
3                            124,5€                  41,5€ 
4                               162€                  40,5€  
5                            202,5€                  40,5€
6                               243€                  40,5€
7                            283,5€                  40,5€
Acollides:
Acollida de matí 1: de 8h a 9h- 10€/setmana
Acollida de matí 2: de 8:30h a 9:00h- 5€/setmana
Menjador:
Menjador (amb carmanyola): de 13h a 15h - 15€/setmana

*Els preus Inclouen material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19.
*En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà.
*Tots els abonats inscrits a 4 setmanes (mínim) de casalet/estiu esport tindran 2 setmanes gratuïtes de natació.
REUNIÓ DE FAMÍLIES

 • Acceptem nens de cursos de P3 a 6è. Els infants de P2 podran inscriure’s les setmanes del setembre.
 
 • Tots els abonats inscrits a 4 setmanes (mínim) de casalet/estiu esport tindran 2 setmanes gratuïtes de natació.
 
 • En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà.
 
 • Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.
 
 • Preus promocionals fins el 13 de juny omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 14 s’augmentaran un 10% els preus.
 
 • Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.
 
 • En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 13 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 14 al 27 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 28 de Juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import. En cas que el casal es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornarà la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.
 
 • No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.
 
 • Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.
 
 • Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.
 
 • No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.
 
 • La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.