INFORMACIO BÀSICA CASAL DE LINYOLA
Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 14 DE JUNY!

DATES
Del 22 de juny al 10 de setembre 
(Es podrà començar el casal sempre i quan estiguem en fase 3)

ESPAI
Escola i diferents entorns del poble.

HORARIS
Matí de 9.00h a 13.00h

EDATS
Si no hi ha prou inscrits es vetllarà per fer 2 grups d'edat.
Casalet: de P3 a 1r
Casalot: de 2n a 6è

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Activitat de piscina pendent de la normativa de piscines de Linyola.

 
TARIFES  CASAL

*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19. Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.
*Cal ser soci de l'AMPA per gaudir del Casal.

SETMANES            MATÍ        COST SETMANA
1                                39,5€                 39,5€
2                                  77€                  38,5€
3                             112,5€                  37,5€
4                               146€                  36,5€
5                               182€                  36,5€
6                               219€                  36,5€
7                               255€                  36,5€
8                               292€                  36,5€
9                               328€                  36,5€
10                             365€                  36,5€
11                             401€                  36,5€
12                             438€                  36,5€

Les condicions del casal es poden veure afectades segons l'evolució de la normativa que marqui el departament.

1. Acceptem infants de cursos de P3 a 6è. 

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

3. Si t'inscrius 8 setmanes o més, tindràs un 5% de descompte extra.

4. Hi ha l'opció de fer el pagament en 2 vegades.

5. Preus promocionals fins el 14 de juny omplint la PRE-INSCRIPCIÓ. A partir del dia 15 s’augmentaran un 10% els preus.

6. 10% de descompte a les colònies de Quàlia si fas ús de 4 setmanes de casalet.

7. S'ha de fer la inscripció definitiva per internetwww.lleurequalia.cat.

8. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no es pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

9. Sempre que és puguis començar a dia 22 juny: en cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 12 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 13 al 21 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 22 de Juny, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

10. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

11. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

12. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

13. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

14. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.

15. Per a qualsevol dubte ens podeu trucar al 663 263 494 (Klara López - Coordinadora de Quàlia) o enviar un correu a klopez@aalba.cat
REUNIÓ DE FAMÍLIES