INFORMACIO BÀSICA ESTIU ESPORT
Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 13 DE JUNY!
L'ajuntament de Tàrrega i Quàlia organitzen l'esplai esport


DATES
Del 28 de juny al 30 de juliol

ESPAI
Poliesportiu Municipal

HORARIS
Acollida de 8.30h a 9.00h
Matí de 9.00h a 13.00h
Acollida de 13.00h a 13.30h
Menjador de 13h a 15h

EDATS
Esplai esport de 1r a 6è

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
1 dia de piscina a la setmana
TARIFES  CASAL

SETMANES            MATÍ                ACOLLIDA         MENJADOR
1                                 41€                   6€                       30€
2                                 80€                  12€                      60€
3                               117€                  18€                      90€
4                               152€                   24€                    120€
5                               190€                   30€                    150€
*Els preus Inclouen material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19.
REUNIÓ DE FAMÍLIES

1. Acceptem nens i nenes de cursos de 1r a 6è. 

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

4. Hi ha l'opció de fer el pagament en 2 vegades.

5. Preus promocionals fins el 13 de juny omplint la INSCRIPCIÓ per internet www.lleurequalia.cat. A partir del dia 14 s’augmentaran un 10% els preus.

6. 10% de descompte a les colònies de Quàlia (torn 3 i 4) si fas ús de 4 setmanes de casalet.

8. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no es pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

9. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 13 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 14 al 27 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 28 de Juny, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import. En cas que el casal es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornarà la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.

10. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

11. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

12. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

13. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

14. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.