INFORMACIO BÀSICA CASAL D'ALGERRI
Fes la teva inscripció

Casal organitzat per l'ajuntament d'Algerri i Quàlia

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 13 DE JUNY!

DATES
Del 28 de juny al 30 de juliol

ESPAI
Escola i diferents entorns del poble.

HORARIS
Matí de 9.00h a 13.00h

EDATS
Casalet: de P1 a 6è

TARIFES  CASAL

*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19. Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.
*L'ajuntament d'Algerri subvencion 20€ per infant per setmana

SETMANES            MATÍ              
        1                         35,00€
        2                         70,00€
        3                        105,00€
        4                        140,00€
        5                        175,00€

REUNIÓ DE FAMÍLIES

  
  1. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà. 
 
  1. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.
 
  1. Preus promocionals fins el 13 de juny omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 14 s’augmentaran un 10% els preus.
 
  1. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.
 
  1. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 13 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 14 al 27 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 28 de Juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import. En cas que el casal es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornarà la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.
 
  1. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.
 
  1. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment. 
 
  1. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.
 
  1. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.
 
  1. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.