INFORMACIO BÀSICA CASAL D'ALBESA
Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 13 DE JUNY!

DATES
Del 28 de juny al 10 de setembre

ESPAI
Casetes del camp de futbol i altres entorns del poble.

HORARIS
Acollida matí de 8.30h a 9.00h
Matí de 9.00h a 13.00h
Acollida migdia de 13.00h a 13.30h

EDATS
Casalet: de P3 a 1r
Casalot: de 2n a 6è

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Piscina cada dia de 12h a 13h.

TARIFES  CASAL
*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19. Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.
SETMANES              MATÍ              COST SETMANA  
        1                            47€                        47€                             
        2                            92€                        46€
        3                           135€                       45€
        4                           176€                       44€
        5                           220€                       44€
        6                           264€                       44€
        7                           308€                       44€
        8                           352€                       44€
        9                           396€                       44€
       10                          440€                       44€
       11                          484€                       44€  

Acollida matí de 8.30 a 9.00h - 5€/setmana
Acollida migdia de 13.00 a 13.30h - 5€/setmana

 1. Acceptem nens de cursos de P3 a 6è. Els infants de P2 podran inscriure’s les setmanes del setembre.
 2. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà.
 3. Si t’inscrius 8 setmanes o més, tens un 5% de descompte extra.
 4. 10% descompte a les colònies de Quàlia (torn 3 i 4) si fas ús de 4 setmanes de casalet
 5. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.
 6. Tots els nens/es han de tenir l’abonament de les piscines per poder gaudir-ne.
 7. Preus promocionals fins el 13 de juny omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 14 s’augmentaran un 10% els preus.
 8. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.
 9. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 13 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 14 al 27 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 28 de Juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import. En cas que el casal es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornarà la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.
 10. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.
 11. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.
 12. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.
 13. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.
 14. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.
REUNIÓ DE FAMÍLIES