INFORMACIÓ CAMP LOCAL DE TÀRREGA
Fes la teva inscripció

CAMP LOCAL DE TÀRREGA!

DATES

Del 27 de juny al 29 de juliol

ESPAI
Oficina Jove de l’Urgell i els espais públics de Tàrrega
HORARIS
de 10h a 13h de dilluns a divendres.

EDATS
Joves de 12 a 17 anys

PROJECTE A REALITZAR
Durem a terme diferents tasques tècniques en punts de la ciutat de Tàrrega. L'objectiu de totes les intervencions serà facilitar, millorar, adequar espais i zones que tenen un ús comunitari i que ofereixen un servei a tota la ciutadania. També col·laborarem amb el museu de Tàrrega per tal de dur a terme un projecte de descoberta i documentació dels comerços antics targarins. A més, complementarem la feina amb activitats de lleure i voluntariat.

GRATIFICACIÓ
A més a més el camp de treball inclou l’activitat d'hípica i gratificacións Per poder assistir a una de les dos gratificación, s’ha d’haver assistit mínim a dos setmanes senceres de camp de treball. Les joves que participin i s’inscriguin a la modalitat de camps de treball podran participar d’aquestes dues activitats, en cap cas aquestes sortides s’oferiran com a taller o activitat individual.

PREU DEL CAMP
30€ / setmana