Fes la teva inscripció

CAMP LOCAL DE SANT MARTÍ

DATES
Del 8 al 12 de juliol

ESPAI
Foment de Sant Martí de Maldà

HORARIS
Matí de 9:30h a 13h

EDATS
De 12 a 17 anys

PROJECTE A REALITZAR
El camp de treball consisteix en la millora de Sant Martí de Riucorb! El camp de treball està pensat per fer un projecte d’aprenentatge i servei a la comunitat, però quin serà? Doncs el que els joves decideixin: suport i voluntariat, neteja de residus de l’entorn, arranjament de diferents zones del municipi, millorar els espais comuns entre moltes altres.   Però això no és tot! No ens podem oblidar de la part més recreativa i de lleure, per tant, el camp estarà ple de sorpreses, d’activitats i amb una gratificació final!

PREU DEL CAMP
10€ / setmana

1. La jove participant es compromet a assistir durant tots els dies marcats al punt de trobada de feina tècnica en l'horari pautat.

2. Cal assistir cada dia de forma presencial i en l'horari establert.

3. Durant aquest horari la jove haurà de complir amb els acords establerts i no podrà abandonar el camp sense una autorització dels seus familiars/tutors.

4. Està totalment prohibit portar o consumir tabac, begudes alcohòliques, substàncies psicotròpiques o nocives per a la salut durant el camp de treball.

5. En cas de mal comportament Quàlia coop, es reserva el dret d'expulsar el/la jove del camp de treball.

6. La jove no pot portar amics en cap de les activitats ni en la feina tècnica, si no ha estat inscrit en el termini establert.

7. En cas de faltar al camp local per malaltia o causa justificada s'haurà de comunicar per telèfon a la monitora.

8. En cas d'al·lèrgies o malalties rellevants que l'organització hagi de saber, si us plau comuniqueu-ho al coordinador de camp perquè en pugui fer seguiment.

9. En cas que el/la jove participant hagi aportat alguna quota per participar del camp, aquesta no serà retornable si les causes d'anul·lació són alienes a l'organització.

10. Per tal que la jove rebi la gratificació s'ha d'haver assistit els dies/setmanes establertes en la programació!

11. Quàlia té contractades les assegurances d'accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.