INFORMACIÓ CAMP LOCAL D'OLIANA
Fes la teva inscripció

CAMP LOCAL D'OLIANA

DATES

Del 5 al 16 de Juliol 

ESPAI
Punt de trobada: Avda. Barcelona costat de lajuntament

HORARIS
Matí de 09:00 a 13:00

EDATS
Joves de 12 a 17 anys

PROJECTE A REALITZAR
El camp de treball d'Oliana, té per objectiu dos propostes de treball tècnic que les joves del municipi hauran de desenvolupar durant dues setmanes. Una de les primeres feines tècniques que tindran serà habilitar els accessos i camins que ens porten al riu, efectuant tasques de manteniment, desbrossa, neteja etc... Serà una feina laboriosa i de gran impacte per la comunitat i els veïns i veïnes del municipi. La segona feina tècnica serà la d'elaborar diferent mobiliari pel que ha de ser el nou espai jove del municipi i intervenir en l'espai millorant la instal·lació i posant-la al seu gust.
GRATIFICACIÓ
Sopar i festa a les piscines municipals

PREU DEL CAMP
Gratuït
*A l'hora de fer la inscripció a través de l'aplicatiu cal escriure la paraula -PROMO- al lloc del número bancari

1.    La jove participant es compromet a assistir durant tots els dies marcats al punt de trobada de feina tècnica en l’horari pautat. 

2. Cal asistir tots els dies de forma presencial i en l'horari establert.

3. Durant aquest horari la jove haurà de complir amb els acords establerts i no podrà abandonar el camp sense una autorització dels seus familiars/tutors.

4. Està totalment prohibit portar o consumir tabac, begudes alcohòliques, substàncies psicotròpiques o nocives per a la salut durant el camp de treball.

5. En cas de mal comportament Quàlia coop, es reserva el dret d'expulsar el/la jove del camp de treball.

6. La jove no pot portar amics en cap de les activitats ni en la feina tècnica, si no ha estat inscrit en el termini establert.

7. En cas de faltar al camp local per malaltia o causa justificada s'haurà de comunicar per telèfon a la monitora.

8. En cas d'al·lèrgies o malalties rellevants que l'organització hagi de saber, siusplau comuniqueu-ho al coordinador de camp perquè en pugui fer seguiment.

9. En cas de que el/la jove participant hagi aportat alguna quota per participar del camp, aquesta no serà retornable si les causes d'anul·lació són alienes a l'organització.

10. Per tal de que la jove rebi la gratificació s'ha d'haver assistit els dies/setmanes establertes en la programació!

11. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.