INFORMACIÓ CAMP LOCAL DE MOLLERUSSA
PROJECTE DE MILLORA A LA VILA CLOSA

DATES

Del del 6 al 17 de Juliol 

ESPAI
Punt de trobada: l’Oficina jove Carrer la Forestal d'Urgell B, 3.
Realització feina tècnica: Carrer de Vila Closa

HORARIS
Matí de 09:00 a 13:00

EDATS
Joves de 13 a 16 anys

PROJECTE A REALITZAR
Durant dues setmanes, les joves tindran l’oportunitat de participar en un projecte l bell mig de Mollerussa, concretament al Carrer Vila Closa. Durant aquests quinze dies, tindrem l’objectiu de pintar les façanes de tot el carrer a banda i banda per tal de “netejar” i deixar una bona imatge al carrer, es tracta per tant d’una conservació positiva del casc antic del municipi.

PREU DEL CAMP
Camp de treball gratuït.
INSCRIPCIÓ
Qui estigui interessat en participar d’aquest projecte, que busca també reforçar el sentiment de pertinença a la ciutat i fer pedagogia del civisme, cal que s’apuntin a joventut@mollerussa.cat o a través del telèfon 687 89 99 26.
 

1. El jove participant es compromet a assistir durant tots els dies marcats al punt de trobada de feina tècnica en l'horari de 09:00 a 13:00.

2. Cal assistir els 15 dies de forma presencial i en l'horari marcat.

3. Durant aquest horari el jove haurà de complir amb els acords establerts i no podrà abandonar el camp sense una autorització dels seus familiars/tutors.

4. Està totalment prohibit portar o consumir tabac, begudes alcohòliques, substàncies psicotròpiques o nocives per a la salut durant el camp de treball.

5. En cas de mal comportament Quàlia coop, es reserva el dret d'expulsar el/la jove del camp de treball.

6. El jove no pot portar amics en cap de les activitats ni en la feina tècnica, si no ha estat inscrit en el termini establert.

7. En cas de faltar al camp local per malaltia o causa justificada s'haurà de comunicar per telèfon al monitor.

8. En cas d'al·lèrgies o malalties rellevants que l'organització hagi de saber, siusplau comuniqueu-ho al coordinador de camp perquè en pugui fer seguiment.

9. En cas de que el jove participant hagi aportat alguna quota per participar del camp, aquesta no serà retornable si les causes d'anul·lació són alienes a l'organització.

10. Per tal de que el jove rebi la gratificació s'ha d'haver assistit un mínim de 12 dies al camp podent-ne fallar 3.

11. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.