INFORMACIÓ CAMP LOCAL D'ANGLESOLA
Fes la teva inscripció

CAMP LOCAL D'ANGLESOLA

DATES

Del 28 al 9 de juliol 

ESPAI
Punt de trobada: Poliesportiu d'Anglesola

HORARIS
Matí de 09:00 a 13:00

EDATS
Joves de 12 a 17 anys

PROJECTE A REALITZAR
El camp de treball d'Anglesola té per objectiu fomentar el sentiment de pertinença de les joves al seu municipi mitjançant un treball d'impacte comunitari. Una de les primeres feines tècniques que tindran serà habilitar un espai "intermitent" de recollida de gossos i gats abandonats. En aquest espai necessitarem una bona capa de pintura per deixar l'espai en condicions. Altres feines a desenvolupar durant aquests 15 dies, serà la d'elaborar al llarg del municipi una capa de pintura en certs espais que ara mateix estan molt degradats i bruts.
La segona feina tècnica serà poder elaborar un mural amb un "graffiter" per tal que coneguin l'art del grafitti i la seva utilització.
Altres feines que i hi haurà seran projectes de sensibilització sobre recollida selectiva, moltes activitats de lleure i xerrades!
GRATIFICACIÓ
Sopar i festa a les piscines municipals

PREU DEL CAMP
Gratuït
*A l'hora de fer la inscripció a través de l'aplicatiu cal escriure la paraula "PROMO" al lloc del número bancari

1. La jove participant es compromet a assistir durant tots els dies marcats al punt de trobada de feina tècnica en l'horari de 09:00 a 13:00.

2. Cal assistir els 15 dies de forma presencial i en l'horari marcat.

3. Durant aquest horari la jove haurà de complir amb els acords establerts i no podrà abandonar el camp sense una autorització dels seus familiars/tutors.

4. Està totalment prohibit portar o consumir tabac, begudes alcohòliques, substàncies psicotròpiques o nocives per a la salut durant el camp de treball.

5. En cas de mal comportament Quàlia coop, es reserva el dret d'expulsar la jove del camp de treball.

6. La jove no pot portar amics en cap de les activitats ni en la feina tècnica, si no ha estat inscrit en el termini establert.

7. En cas de faltar al camp local per malaltia o causa justificada s'haurà de comunicar per telèfon a la monitora.

8. En cas d'al·lèrgies o malalties rellevants que l'organització hagi de saber, siusplau comuniqueu-ho al coordinador de camp perquè en pugui fer seguiment.

9. En cas de que el jove participant hagi aportat alguna quota per participar del camp, aquesta no serà retornable si les causes d'anul·lació són alienes a l'organització.

10. Per tal de que la jove rebi la gratificació s'ha d'haver assistit un mínim de 12 dies al camp podent-ne fallar 3.

11. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.