INFORMACIÓ CAMP LOCAL D'ANGLESOLA
Fes la teva inscripció

CAMP LOCAL D'ANGLESOLA

DATES

Del 4 al 8 de juliol 

ESPAI
Punt de trobada: Sala dels Miralls (Centre de serveis)
L'actuació del treball es realitzarà al pou de santa Madrona

HORARIS
Matí de 09:00 a 13:00

EDATS
Joves que estiguin cursant ESO

PROJECTE A REALITZAR
Es duran a terme diferents feines tècniques amb l'objectiu d'habilitar una zona on el jovent del poble passa bona part del seu temps d'oci. Les tasques són: traslladar les menjadores de bestiar en aquesta zona esmentada, condicionar i pintar les menjadores amb l'ajuda d'un professional grafiter i per acabar, construir, amb el suport d'una tallerista, una cabana de volta feta amb canya. Tota aquesta feina tècnica anirà acompanyada d'activitats de lleure, tallers i una gratificació.
GRATIFICACIÓ
En finalitzar el camp, les joves podran gaudir d'un sopar a les piscines municipals d'Anglesola!

PREU DEL CAMP
Gratuït, subvencionat per l'ajuntament d'Anglesola
*A l'hora de fer la inscripció a través de l'aplicatiu cal escriure la paraula "PROMO" al lloc del número bancari

1. La jove participant es compromet a assistir durant tots els dies marcats al punt de trobada de feina tècnica en l'hora concretada pel camp de treball.

2. Cal assistir al camp de forma presencial i en l'horari marcat.

3. Durant aquest horari la jove haurà de complir amb els acords establerts i no podrà abandonar el camp sense una autorització dels seus familiars/tutors.

4. Està totalment prohibit portar o consumir tabac, begudes alcohòliques, substàncies psicotròpiques o nocives per a la salut durant el camp de treball.

5. En cas de mal comportament Quàlia coop, es reserva el dret d'expulsar la jove del camp de treball.

6. La jove no pot portar amics en cap de les activitats ni en la feina tècnica, si no ha estat inscrit en el termini establert.

7. En cas de faltar al camp local per malaltia o causa justificada s'haurà de comunicar per telèfon a la monitora.

8. En cas d'al·lèrgies o malalties rellevants que l'organització hagi de saber, siusplau comuniqueu-ho al coordinador de camp perquè en pugui fer seguiment.

9. En cas de que el jove participant hagi aportat alguna quota per participar del camp, aquesta no serà retornable si les causes d'anul·lació són alienes a l'organització.

10. Per tal de que la jove pugui gaudir de la gratificació ha d'haver assistit els dies acordats al camp de treball 

11. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.