CAMP LOCAL DE VILANOVA DE BELLPUIG 

DATES

Del 10 al 28 de juliol

ESPAI
A concretar

HORARIS
Matí de 9h a 12h

EDATS
De 12 a 17 anys

PROJECTE A REALITZAR
Les joves del camp de treball realitzaran projectes d'intervenció comunitària. L'objectiu és millorar espais de Vilanova, així com establir vincles amb entitats del poble.

PREU DEL CAMP
Gratuït
GRATIFICACIÓ PER PARTICIPAL AL CAMP
Al final del camp de treball els i les joves tindràn una gratificació per la feina feta durant el camp

- Cada setmana està limitada a 20 inscrits
- Data límit per a les inscripcions: 3 de juliol
- La inscripció al camp de treball implica el compromís de participar-hi
- L'ajuntament podrà proposar canvis per tal que el màxim nombre de joves del poble puguin gaudir de JoVa.
- Es reserva el dret de no deixar participar a aquells joves que mostrin mal comportament o actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes

1.    La jove participant es compromet a assistir durant tots els dies marcats al punt de trobada de feina tècnica en l’horari pautat. 

2. Cal asistir tots els dies de forma presencial i en l'horari establert.

3. Durant aquest horari la jove haurà de complir amb els acords establerts i no podrà abandonar el camp sense una autorització dels seus familiars/tutors.

4. Està totalment prohibit portar o consumir tabac, begudes alcohòliques, substàncies psicotròpiques o nocives per a la salut durant el camp de treball.

5. En cas de mal comportament Quàlia coop, es reserva el dret d'expulsar el/la jove del camp de treball.

6. La jove no pot portar amics en cap de les activitats ni en la feina tècnica, si no ha estat inscrit en el termini establert.

7. En cas de faltar al camp local per malaltia o causa justificada s'haurà de comunicar per telèfon a la monitora.

8. En cas d'al·lèrgies o malalties rellevants que l'organització hagi de saber, siusplau comuniqueu-ho al coordinador de camp perquè en pugui fer seguiment.

9. En cas de que el/la jove participant hagi aportat alguna quota per participar del camp, aquesta no serà retornable si les causes d'anul·lació són alienes a l'organització.

10. Per tal de que la jove rebi la gratificació s'ha d'haver assistit els dies/setmanes establertes en la programació!

11. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.