INFORMACIÓ CAMP LOCAL DE VILANOVA DE BELLPUIG
CAMP LOCAL DE VILANOVA DE BELLPUIG 

DATES

Del del 11 al 22 de juliol 

ESPAI
Magatzem de Cal Xai

HORARIS
Matí de 09:00 a 12:00

EDATS
Joves que estiguin cursant l'ESO

PROJECTE A REALITZAR
Durant dues setmanes durem a terme diferents activitats al poble de Vilanova i als seus entorns. M
arcarem rutes dins del poble, farem activitats conjuntament amb les persones grans, adequarem i netejarem diferents espais del poble i ho convinarem amb activitats de lleure.

PREU DEL CAMP
Gratuït
GRATIFICACIÓ PER PARTICIPAL AL CAMP
Al final del camp de treball els i les joves tindràn una gratificació per la feina feta durant el camp

1. La jove participant es compromet a assistir durant tots els dies marcats al punt de trobada de feina tècnica en l'hora concretada pel camp de treball.

2. Cal assistir al camp de forma presencial i en l'horari marcat.

3. Durant aquest horari la jove haurà de complir amb els acords establerts i no podrà abandonar el camp sense una autorització dels seus familiars/tutors.

4. Està totalment prohibit portar o consumir tabac, begudes alcohòliques, substàncies psicotròpiques o nocives per a la salut durant el camp de treball.

5. En cas de mal comportament Quàlia coop, es reserva el dret d'expulsar la jove del camp de treball.

6. La jove no pot portar amics en cap de les activitats ni en la feina tècnica, si no ha estat inscrit en el termini establert.

7. En cas de faltar al camp local per malaltia o causa justificada s'haurà de comunicar per telèfon a la monitora.

8. En cas d'al·lèrgies o malalties rellevants que l'organització hagi de saber, siusplau comuniqueu-ho al coordinador de camp perquè en pugui fer seguiment.

9. En cas de que el jove participant hagi aportat alguna quota per participar del camp, aquesta no serà retornable si les causes d'anul·lació són alienes a l'organització.

10. Per tal de que la jove pugui gaudir de la gratificació ha d'haver assistit els dies acordats al camp de treball 

11. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.