Fes la teva inscripció

CAMP LOCAL D'ALCARRÀS!

DATES

Del 8 al 9 de juliol

ESPAI
Pendent de definir

HORARIS
de 9h a 13h:30

EDATS
Joves de 12 a 16 anys

PROJECTE A REALITZAR
El camp de treball consisteix en la millora dels entorn natural del municipi. El camp de treball està pensat per fer tasques de millora i arranjament dels espais naturals d’Alcarràs. Les joves tindran l’oportunitat d’executar un projecte d’aprenentatge i servei que promou la participació comunitària i el pensament crític davant del medi ambient. Però això no és tot! També farem un mural de gran format i no ens podem oblidar de la part més recreativa i de lleure, per tant, el camp estarà ple de sorpreses, d’activitats, xerrades, descobertes de l’entorn, tallers i una fantàstica gratificació amb activitats aquàtiques! 

GRATIFICACIÓ
Activitats aquàtiques!

PREU DEL CAMP
50€ les dues setmanes

1. La jove participant es compromet a assistir durant tots els dies marcats al punt de trobada de feina tècnica en l'horari pautat.

2. Cal assistir cada dia de forma presencial i en l'horari establert.

3. Durant aquest horari la jove haurà de complir amb els acords establerts i no podrà abandonar el camp sense una autorització dels seus familiars/tutors.

4. Està totalment prohibit portar o consumir tabac, begudes alcohòliques, substàncies psicotròpiques o nocives per a la salut durant el camp de treball.

5. En cas de mal comportament Quàlia coop, es reserva el dret d'expulsar el/la jove del camp de treball.

6. La jove no pot portar amics en cap de les activitats ni en la feina tècnica, si no ha estat inscrit en el termini establert.

7. En cas de faltar al camp local per malaltia o causa justificada s'haurà de comunicar per telèfon a la monitora.

8. En cas d'al·lèrgies o malalties rellevants que l'organització hagi de saber, si us plau comuniqueu-ho al coordinador de camp perquè en pugui fer seguiment.

9. En cas que el/la jove participant hagi aportat alguna quota per participar del camp, aquesta no serà retornable si les causes d'anul·lació són alienes a l'organització.

10. Per tal que la jove rebi la gratificació s'ha d'haver assistit els dies/setmanes establertes en la programació!

11. Quàlia té contractades les assegurances d'accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.