INFORMACIO BÀSICA CASAL DE TORNABOUS
Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 13 DE JUNY!

DATES
Del 28 de juny al 10 de setembre

ESPAI
Pati, menjador i diferents entorns del poble.

HORARIS
Matí de 9.00h a 13.00h

EDATS
Casalet: de P3 a 1r
Casalot: de 2n a 6è

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Pendent de confirmar activitat de piscina

 
TARIFES  CASAL

*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19. Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.
SETMANES            MATÍ        COST SETMANA
      1                          49,00 €         49,00 €
      2                          96,00 €         48,00 €
      3                        141,00 €         47,00 €
      4                        184,00 €         46,00 €
      5                        230,00 €         46,00 €
      6                        276,00 €         46,00 €
      7                        322,00 €         46,00 €
      8                        368,00 €         46,00 €
      9                        414,00 €         46,00 €
      10                      460,00 €         46,00 €
      11                      506,00 €         46,00 €

1. Acceptem nens de cursos de P3 a 6è. Els infants de P2 podran inscriure’s les setmanes del setembre.

2. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà.

3. Si t’inscrius 8 setmanes o més, tens un 5% de descompte extra.

4. 10% descompte a les colònies de Quàlia (torn 3 i 4) si fas ús de 4 setmanes de casalet

5. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

6. Tots els nens/es han de tenir l’abonament de les piscines per poder gaudir-ne (PROVISIONAL).

7. Preus promocionals fins el 13 de juny omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 14 s’augmentaran un 10% els preus.

8. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

9. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 13 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 14 al 27 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 28 de Juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import. En cas que el casal es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornarà la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.

10. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

11. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

12. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

13. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

14. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les
condicions generals i de participació.