PREUS PROMOCIONALS FINS EL 2 DE JUNY!

DATES
Del 25 de juny al 6 de setembre

ESPAI
Menjador de l’escola i poliesportiu

HORARIS
ACOLLIDA: 8:30h a 9h
MATÍ: 9h a 13h
MENJADOR amb carmanyola: 13h a 15h
EDATS
Casalet: de I3 a I5
Esportiu: de 1r a 6è
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Piscina cada dia de 12h a 13h 
Es faran activitats aquàtiques 

TARIFES CASAL EMPADRONATS
 
SETMANES PREU PERSONES
EMPADRONADES
PREU PERSONES NO
EMPADRONADES
1 40,80 € 50,80 €
2 79,60 € 99,60 €
3 116,40 € 146,40 €
4 151,20 € 191,20€
5 189€ 239€
l'Ajuntament subvenciona 10€/setmana als infants empadronats al poble
 
ACOLLIDA I MENJADOR HORARI PREU
Acollida 30min 8:30h a 9h 7€/setmana
Acollida 30 min puntual 8:30h a 9h 2€/dia
Menjador 13h a 15h 20€/setmana
Menjador puntual 13h a 15h 5€/dia
Acampada Ens quedem a dormir al casal! 5€
ANEM DE GIRA! L'EIX DEL CASALET I CASALOT

Dos músics i una granota d'una banda de música ens venen a buscar, necessiten ajuda! Resulta que abans eren una banda de música molt gran, amb instruments de tota mena i cantants, però últimament han perdut molts músics i s'han quedat només ells tres. Estan preocupats perquè tenen molts bolos programats per tot l'estiu però sent nonmés tres no podran tocar... Ens proposen ser part d'aquesta banda i ajudar-los a que no es perdi la música! Amb l'ajuda de tots els nens i nenes del casal, tornarem a fer sonar les cançons d'aquesta banda de músics tan especial! Coneixerem el Mr. Xst! un amant del silenci, que no suporta la música i ens vol fer la vida impossible...
 

VIVIM L'ESPORT!

Ens endinsarem en el món dels esports amb activitats i esports d’equip i individuals, tant cooperatius com competitius. Coneixerem la vessant més educativa de l’esport, coneixent les normes i treballant el sentiment de pertinença de grup. Veurem esports no tan coneguts com el corfbol, curses d’orientació, geocatching, jocs tradicionals, esports adaptats, etc.
 

1. Acceptem infants de cursos de I3 a 6è.

2. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà.

3. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

4. Preus promocionals fins el 2 de juny omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 3 s’augmentaran un 10% els preus.

5. Hi ha un mínim de 9 inscripcions/setmana perquè el Casalet pugui obrir i un mínim de 4 inscripcions/setmana perquè es puguin tirar endavant les acollides. En cas de no poder realitzar-se s’informarà a les famílies.

6. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 2 de juny es retornarà el 100% de l’import. Del 3 al 21 de juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 25 de juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import.

7. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Quàlia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

8. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

9. Quàlia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

10. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

11. En cas que l'infant no assisteixi dies puntuals del Casal, no es retornarà l'import dels dies no assistits, degut a que el casal ja estarà en ple funcionament i les seves despeses consolidades.

12. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.