INFORMACIO BÀSICA CASAL DE L'ESCOLA MONT-ROIG
Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 13 DE DESEMBRE!

DATES
SETMANA A
23 i 24 de desembre
SETMANA B
27, 28, 29, 30 i 31 de desembre
SETMANA C
3, 4, 5 i 7 de gener

ESPAI
Escola Mont Roig de Balaguer

HORARIS
Matí de 9h a 13h

EDATS
De P3 a 6è

TARIFES  CASAL
SETMANA            PREU SETMANA
SETMANA A                  16€
SETMANA B                 40€
SETMANA C                 32€

1. Acceptem infants de cursos de P3 a 6è.

2. Descompte del 5% a cada un dels germans/es.

3. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no es pugui realitzar s'avisarà a les persones afectades.

4. S'ha de fer la inscripció per l'aplicatiu de Quàlia: app.lleurequalia.cat

5. La quota del casalet es girarà en un sol pagament.

6. Preus promocionals fins el diumenge dia 3 d'abril. A partir del dia 4 s'augmentaran un 10% els preus.

7. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

8. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no segueixin les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d'altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d'actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

9. Quàlia té contractades les assegurances d'accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

10. En cas d'anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 7 d'abril es retornarà el 100% de l'import. Del 8 al 10 d'abril es retornarà el 50% de l'import i a partir del dia 11 d'abril, un cop iniciada l'activitat només es retornarà el 25% de l'import. Aquest escalat de retorn és degut a cobrir costos: contractació personal, material, organització i gestió.

11. En cas que l'infant sigui positiu en COVID i així es documenti, i el confinament no li permeti assistir a l'activitat, es retornarà el 25% de l'import.

12. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

13. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l'acceptació de les condicions generals i de participació.

14. En cas que l'infant no assisteixi al casal 
algun dia puntual, no es retornarà l'import dels dies no assistits, degut a que el casal ja estarà en ple funcionament i les seves despeses consolidades. 

15. Per qualsevol dubte ens podeu trucar a la coordinadora de Quàlia o enviar un correu a casals@lleurequalia.cat