INFORMACIO BÀSICA CASAL DE CASTELLSERÀ
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 2 DE JUNY!

DATES
Del 25 de juny al 6 de setembre del 2024

ESPAI
Poliesportiu de Castellserà

HORARIS
MATÍ: 9h a 13h

EDATS
Minicasalet: de I1 a I3
Casalet: de I3 a 1r
Casalot: de 2n a 6è
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Piscina 2 dies a la setmana

TARIFES CASAL
 
SETMANES PREU MATÍ COST SETMANA
1 30,80 € 30,80 €
2 59,60 € 29,80 €
3 86,40 € 28,80 €
4 111,20 € 27,80 €
5 139,00 € 27,80 €
6 166,80 € 27,80 €
7 194,60 € 27,80 €
8 222,40 € 27,80 €
9 250,20 € 27,80 €
Activitat subvencionada per l'Ajuntament amb el programa Temps X Cures
 
ACTIVITATS HORARI PREU
Acampada Ens quedem a dormir al casal! 5€

 
ANEM DE GIRA! L'EIX DEL MINICASALET, CASALET I CASALOT

Dos músics i una granota d'una banda de música ens venen a buscar, necessiten ajuda! Resulta que abans eren una banda de música molt gran, amb instruments de tota mena i cantants, però últimament han perdut molts músics i s'han quedat només ells tres. Estan preocupats perquè tenen molts bolos programats per tot l'estiu però sent nonmés tres no podran tocar... Ens proposen ser part d'aquesta banda i ajudar-los a que no es perdi la música!
Amb l'ajuda de tots els nens i nenes del casal, tornarem a fer sonar les cançons d'aquesta banda de músics tan especial!
Coneixerem el Mr. Xst! un amant del silenci, que no suporta la música i ens vol fer la vida impossible...

1. Acceptem infants de cursos de I1 a 6è.

3. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà.

4. Preus promocionals fins el 2 de juny omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 3 s’augmentaran un 10% els preus.

5. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

6. Hi ha un mínim de 9 inscripcions/setmana perquè el Casalet pugui obrir i un mínim de 4 inscripcions/setmana perquè es puguin tirar endavant les acollides. En cas de no poder realitzar-se s’informarà a les famílies.

7. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 2 de juny es retornarà el 100% de l’import. Del 3 al 21 de juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 25 de juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import.

8. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Quàlia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

9. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

10. Quàlia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

11. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

12. En cas que l'infant no assisteixi dies puntuals del Casal, no es retornarà l'import dels dies no assistits, degut a que el casal ja estarà en ple funcionament i les seves despeses consolidades.

13. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.