INFORMACIO BÀSICA DEL CASAL DE SANTA COLOMA
PREUS PROMOCIONALS FINS EL 2 DE JUNY!

*REUNIÓ INFORMATIVA PER A LES FAMÍLIES

Dimarts 21 de maig a les 19.30h a l'Escola Cor de Roure


DATES
Del 25 de juny al 9 d'agost i del 26 d'agost al 10 de setembre 

ESPAI
Escola Cor de Roure, piscines municipals i diferents entorns del poble.

EDATS
Minicasalet: de 3 a 4 anys
Casalet: de 5 a 7 anys
Casalot: de 8 a 12 anys

HORARI
Acollida de 8.30h a 9.00h
Matí de 9.00h a 13.30h
Menjador de 13.30h a 15.00h 


TARIFES  CASAL                    
SETMANA         MATÍ    DINAR     ACOLLIDA      
1                       43€        11,50€             5€            
2                      84€            23€             10€            
3                     123€        34,5€             15€            
4                     160€           46€             20€            
5                     200€        57,5€             25€            
6                     240€           69€             30€            
7                     280€        80,5€             35€           
8                     320€           92€             40€            
9                     360€      103,5€             45€            

1. Acceptem nens i nenes de 3 anys fins a 6è. 

2. En cas de germans s'aplicarà un 5% de descompte a cada germà inscrit.

3. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

4. S'ha de ser soci de l'AMPA per gaudir del casal d'estiu. En cas de no ser-ho, poseu-vos en contacte amb l'AMPA de l'escola a través del següent correu: ampacorderoure@gmail.com. 


5. Preus promocionals fins el 2 de juny. A partir del dia 3 s’augmentaran un 10% els preus.

6. 10% de descompte a les colònies de Quàlia si fas ús de 4 setmanes de casal.

7. S’ha de fer la inscripció per internet. www.casals.lleurequalia.cat

8. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.

9. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 2 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 3 al 21 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 22 de Juny, un cop iniciada l’activitat només es retornarà el 25% de l’import.

10. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

11. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment.

12. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.

13. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

14. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.

15. A partir del setembre acceptem tots els infants nascuts l'any 2016.