INFORMACIO BÀSICA DEL CASAL DE SANTA COLOMA
Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 13 DE JUNY!

DATES
Del 28 de juny al 13 d'agost i del 30 d'agost al 10 de setembre

ESPAI
Pavelló municipal, camp de futbol, piscines i diferents entorns del poble.

HORARIS
Acollida
      matinal: 
de 8.30h a 9h
      migdia: de 13h a 13.30h
      migdia 2: de 13h a 14h
Matí de 9.00h a 13.00h

EDATS
Casalet: de P3 a 1r
Casalot: de 2n a 6è

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Piscina un dia a la setmana


TARIFES  CASAL

*Els preus inclouren material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19. Enguany cal portar estoig individual de casa per les activitats creatives.

SETMANES              MATÍ           ACOLLIDA (30 min)          
        1                            40,5€                   6€ 
        2                               79€                  12€ 
        3                           115,5€                  18€
        4                              150€                  24€
        5                            187,5€                 30€
        6                               225€                 36€
        7                            262,5€                 42€
        8                               300€                 48€
        9                            337,5€                 54€
Acollides:
Acollida de matí de 8:30h a 9h - 6€/setmana
Acollida de migdia de 13h a 13:30h - 6€/setmana
Acollida migdia de 13h a 14h - 12€/setmana
 
REUNIÓ DE FAMÍLIES

 

 1. Acceptem infants de cursos de P3 fins a 6è. 
 
 1. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà. 
 
 1. Si t’inscrius 8 setmanes o més, tens un 5% de descompte extra
 
 1. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.
 
 1. Preus promocionals fins el 13 de juny omplint la PRE-INSCRIPCIÓ. A partir del dia 14 s’augmentaran un 10% els preus.
 
 1. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui realitzar es trucarà a les persones afectades.
 
 1. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 13 de Juny es retornarà el 100% de l’import. Del 14 al 27 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia 28 de Juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import. En cas que el casal es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornarà la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria i monitoratge.
 
 1. Es recomana no dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet, Quàlia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.
 
 1. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat puntualment o permanentment. 
 
 1. Quàlia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.
 
 1. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.
 
 1. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les condicions generals i de participació.