INFORMACIO BÀSICA CASAL DE BELLVÍS
Fes la teva inscripció

PREUS PROMOCIONALS FINS EL 13 DE JUNY!

DATES
Del 28 de Juny al 31 de juliol i del 30 d’agost al 10 de setembre

ESPAI
Pavelló, camp de futbol, piscines i diferents entorns del poble.

HORARIS
Acollida matinal: de 8.30h a 9h
Matí de 9.00h a 13.00h
Menjador de 13h a 15h (si no hi ha el mínim d’inscrits, s’oferirà opció de portar carmanyola de casa)

EDATS
Casalet: de P3 a a 1r
Casalot: de 2n a 6è

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Es farà 2 dies de piscina a la setmana


TARIFES  CASAL

*Els preus inclouen material de mesures preventives i neteges extres pel Covid19. 
*Els preus augmenten un 12% pels no socis de l'AMPA

SETMANES              MATÍ           ACOLLIDA (30 min)       MENJADOR      
        1                            40,5€                    6€                               30€
        2                               79€                  12€                               60€ 
        3                           115,5€                  18€                               90€
        4                              150€                  24€                             120€
        5                            187,5€                 30€                             150€
        6                               225€                 36€                             180€
        7                            262,5€                 42€                             210€
Acollida de matí de 8:30h a 9h - 6€/setmana

Menjador de 13h a 15h - 30€/setmana (si no hi ha el mínim d’inscrits, s’oferirà opció de portar carmanyola de casa)

REUNIÓ DE FAMÍLIES

1. Acceptem nens de cursos de P3 a 6è. Els infants de P2 podran inscriure’s les setmanes
del setembre.

2. En cas de germans s’aplicarà un 5% descompte a cada germà.

3. 10% descompte a les colònies de Quàlia (torn 3 i 4) si fas ús de 4 setmanes de casalet

4. Hi ha l’opció de fer el pagament en 2 vegades.

5. Tots els nens/es han de tenir l’abonament de les piscines per poder gaudir-ne.

6. Preus promocionals fins el 13 de juny omplint la INSCRIPCIÓ. A partir del dia 14
s’augmentaran un 10% els preus.

7. Hi ha un mínim de 9 inscripcions perquè el Casalet pugui obrir, en cas que no és pugui
realitzar es trucarà a les persones afectades.

8. En cas d’anul·lació o renuncia, amb causa justificada, fins el 13 de Juny es retornarà el
100% de l’import. Del 14 al 27 de Juny es retornarà el 50% de l’import i a partir del dia
28 de Juny, un cop iniciada l’activitat, només es retornarà el 25% de l’import. En cas que
el casal es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornarà la part proporcional
de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i
costos de gestoria i monitoratge.

9. No es permet dur joguines, aparells electrònics o telèfons mòbils engegats al casalet,
Qualia no es responsabilitza del material extraviat, perdut o malmès.

10. Es reserva el dret de no deixar participar en les activitats aquells infants que no seguint
les recomanacions dels educadors/educadores, puguin posar en perill la seva pròpia
seguretat i/o la d’altres persones. En els casos extrems de mal comportament, o
d’actituds que atemptin contra la dignitat dels companys i companyes, o la integritat de
les persones o les instal·lacions, o en cas de pertorbar greument la convivència i el normal
desenvolupament de les activitats, els infants poden ser expulsats de l'activitat
puntualment o permanentment.

11. Qualia té contractades les assegurances d’accidents personals i de responsabilitat civil
que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps
lliure en les quals participen menors de 18 anys.

12. No es contempla ajudes per famílies nombroses o monoparentals.

13. La inscripció i participació de les activitats del Casalet suposa l’acceptació de les
condicions generals i de participació.