A la gimnàstica s'executen diferents rutines amb diferents aparells com són les pilotes i els aros. Els infants treballaran la coordinació, la flexibilitat i a resistència. A zomba farem classes musicals que combinen la gimnàstica i el ball a través del joc. Milloren la concentració, la confiança en un mateix, augmenten el metabolisme i milloren la coordinació.