Amb aquesta activitat pretén ser una introducció dins la pràctica de les arts marcials i de la defensa personal. Es treballarà la coordinació i s'aprendran els conceptes bàsics de defensa personal.