L'objectiu principal del taller serà fomentar l'aprenentatge de la llengua anglesa als participants mitjançant una metodologia lúdica que permeti aprendre de manera vivencial, creativa i divertida. Al mateix temps, les dinàmiques d’expressió corporal i verbal facilitaran el desenvolupament de l’expressivitat, la coordinació psicomotriu, la concentració, la imaginació i la cohesió de grup. El taller facilitarà la desinhibició i ajudarà a alliberar-se i enfrontar-se amb més seguretat al dia a dia. Seran sessions plenes de joc i fantasia, que crearan una relació positiva amb la llengua anglesa.