L'activitat consisteix en iniciar i donar a conèixer totes les modalitats de l'atletisme. Aquestes són velocitat, llançaments, salts, resistència de forma jugada,... i també fem incidència en desenvolupar les capacitats físiques i habilitats motrius i coordinatives i d'equilibri dels nens i nenes. Es fa acompanyament de l'escola a la pista per part del monitor. Inscripcions: https://docs.google.com/forms/d/1v5D2Wo2Of8tDxcXFpw-Ol-tK0RNAsK9tBomxJUOtxwc/edit