Taller d'història, arqueologia i patrimoni de Bellvís. Integrant el treball arqueològic de camp i de laboratori, la didàctica del patrimoni, les noves tecnologies informàtiques i les visites guiades personalitzades, els alumnes podran descobrir de manera autònoma i guiada la història i el patrimoni cultural, històric, artístic i paisatgístic de Bellvís, els Arcs i el seu terme.