ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESCOLA EL SITJAR DE LINYOLA
Benvolguts/des mares i pares, des de l’AFA i Quàlia us fem arribar la proposta d’activitats extraescolars pel curs 2022 - 2023. Consulteu el funcionament de cada activitat, els preus i horaris i realitzeu la inscripció i pagament online.
OFERTA D'ACTIVITAS EXTRAESCOLARS

Futbol sala El Sitjar
Iniciació futbol sala (2ona hora):És una activitat que vol fomentar un estil de vida saludable, també treballar les habilitats motrius bàsiques mitjançant diferents jocs i activitats lúdiques relacionades amb els moviments tècnics del futbol sala. Es tracta d’una iniciació a aquest esport amb el qual es fomenta el treball en equip i la presa de decisions. Es realitzaran trobades, de caràcter voluntari, amb d'altres equips.Es fa acompanyament de l'escola al poliesportiu per part del monitora. Inscripcions: https://forms.gle/CPYs3eWncLE3tefEA
Defensa personal
Activitat per alliberar-se de l'estrés i agafar disciplina tot jugant i fent activitat física. Esport molt complet que treballa tot el cos, combinant especialment accions de braços i cames afavorint la cooordinació de l'infant. Inscripcions presencials a Linyola GYM.
Futbol El Sitjar
L’objectiu és buscar la participació i promoure aquest esport com activitat saludable i divertida, respectant els valors del companyerisme, cooperació i joc en equip. Consisteix en una activitat sana i divertida, on l’alumne/a, desenvolupa un comportament cooperatiu, tant dins, com fora del camp de joc, fomentant el respecte per la resta de companys, a més d’adquirir un major domini tècnic i tàctic de joc. També es treballarà la coordinació i les habilitats motrius bàsiques. Descobriran cada mes un esport diferent com hoquei patins i basket de la mà d’entrenadors/es qualificats. Es fa acompanyament al camp de futbol per part del monitor. Infants nascuts al 2016 2017 2018. Inscripcions: https://forms.gle/93412566kXXU5Khj6
Zomba Kids El Sitjar
Classes musicals que combinen la gimnàstica, els jocs i el ball coreografiat. Milloren la concentració, la confiança en un mateix, augmenten el metabolisme i milloren la coordinació. Activitat realitzada a les instal·lacions de Gimnàs MIK's. Inscripcions limitades i per ordre d'inscripció a https://forms.gle/YaaM5TTXN6uDsKge8
Pàdel El Sitjar
Esport de raqueta on es treballa les aptituts fisiques com la velocitat, agilitat, coordinació i flexibilitat, a la vegada que introduim procediments inicials tàctics, material a càrrec nostre (raqueta i pilotes). Es fa acompanyament de l'escola a la pista per part del monitor. Inscripcions: linyolapadel@gmail.com (indicant dies disponibles i edat) es faran grups segons disponibilitat.
Multiesports El Sitjar
Activitat plena d’experiències motrius on s’aprenen la tècnica i la tàctica de diferents esports. El joc serà el protagonista indispensable, ja que gràcies a aquest, els nostres alumnes poden assolir un millor coneixement dels continguts que se’ls hi presenten. Es fa acompanyament de l'escola a la poliesportiu per part de la monitora. Inscripcions: https://forms.gle/CPYs3eWncLE3tefEA
Atletisme El Sitjar
L'activitat consisteix en iniciar i donar a conèixer totes les modalitats de l'atletisme. Aquestes són velocitat, llançaments, salts, resistència de forma jugada,... i també fem incidència en desenvolupar les capacitats físiques i habilitats motrius i coordinatives i d'equilibri dels nens i nenes. Es fa acompanyament de l'escola a la pista per part del monitor. Inscripcions: https://docs.google.com/forms/d/1v5D2Wo2Of8tDxcXFpw-Ol-tK0RNAsK9tBomxJUOtxwc/edit
Robòtica
Taller de robòtica educativa a partir de la construcció de robots de Lego. L'activitat la duu a terme l'acadèmia Smart School. Totes les activitats es plantegen a partir de dinàmiques creatives i en petits grups, en un entorn de cooperació per superar els problemes plantejats amb el guiatge dels monitors.
Patinatge
Activitat on els infants aprenen a moure’s amb un medi nou (els patins) d’una forma lúdica i a través del joc. Esport que aporta molts beneficis, tant físics com artístics i/o motricitat. El participant aprendrà a moure el cos i desplaçar-se sobre rodes, tant si són patins de 4 rodes com patins  en línia.
Aerodance
Curs destinat a iniciar-se o perfeccionar el ball modern. Sense acompanyament al sortir de l'escola. Lloc: Instal·lacions Linyola Gym. Inscripcions presencials a Linyola GYM.
Anglès Punt estudi
L'objectiu principal és que els infants millorin el seu nivell tan de comprensió com d'expressió oral en la llengua anglesa en un ambient agradable. Els dies dels cursos de 1er i 2on seran dilluns i dijous (horari per determinar, adreçar-vos a l'acadèmia per més informació). Es fa acompanyament de l'escola a l'acadèmia. Inscripcions: Acadèmia Punt Estudi
Anglès New Green Valley El Sitjar
Anglès New Green Valley.L'objectiu principal és que elz infants millorin el seu nivell en la llengua anglesa, Sempre centrant-nos en l'expressió or al, el joc i l'aprenentatge útil. Activitat realitzada a la mateixa escola. Inscripcions: https://forms.gle/cH7LjbNrG3Qsc6i58

Activitats en taronja, gestionades directament per l'AMPA: Per apuntar-s'hi anar a la descripció de l'activl'activitat

Els preus variaran segons la normativa COVID sobre el nombre màxim d’infants que hi podrà haver a cada grup. La previsió actual és que es puguin oferir amb grups de 10, però us passem com quedaria si la normativa limita més els grups.
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
ACTIVITATS                       PREU / mes

Robòtica                                  33€

Teatre                                      16€
Patinatge 1 dia                        16€
Patinatge 2 dia                        30€

Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals.
Si finalment cal sumar-hi la despesa del material de mesures preventives i higienicosanitaries i els 15 minuts que dedicarà el monitor/a a desinfectar les superfícies abans i després de l’activitat, la quota es veurà afectada i augmentarà.

 
PREUS ACTIVITATS GESTIONADES PER L'AMPA
ACTIVITATS                               1H PREU / mes

Aerodance                                         25€

Defensa personal                               25€

New Green Valley 1h setmana           36€ + 15€ material inici de curs

New Green Valley 1'5h setmana        44€ + 15€ material inici de curs

Atletisme Xafatolls 1h setmana          20€

Anglès Punt estudi 2h setmana          42€

Zumba kids 1h setmana                      17€

Multiesports 1h setmana                    120€ any*
Multiesports/futbol sala 2ona hora     180€ any*

Futbol 2h setmana                             150€ any*


* Possibilitat de fer el pagament en dues vegades (octubre i gener)
Totes les activitats estan subjectes a possibles canvis o anul.lacions.
Cal estar al corrent de la quota anual de l'AMPA per apuntar-se a les extraescolars.
La majoria d'extraescolars acabaran l'última setmana de maig de 2022, en cas contrari s'informarà previament.
Més informació de les activitats externes / mesures Covid19 a ampaelsitjar@gmail.com, whatsapp al 650300558.

PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA MATÍ                                        PREU
 

Matí 8-9h                                                    26€/mes

Matí 8-9h puntual                                       3€/mes

Tarda 16:30-19h                                         57€/mes

Tarda puntual 16:30-19h                             7€/mes

Tarda 2 dies/setmana16:30-19h                 26€/mes


L’acollida serà al menjador, entraran per la porta d'infantil tots. Màxim es podrà entrar al matí fins les 8:30h *Les quotes inclouen la neteja i desinfecció de l’espai.
En cas que el servei es vegi interromput per causes del Coronavirus, es retornara la part proporcional de la quota pagada per tal de cobrir les despeses de coordinació, material adquirit i costos de gestoria monitoratge
INICI ACTIVITATS
Les activitats s'iniciaran el dilluns 4 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 3 de juny. Les acollides començaran el 13 de setembre i s'acabaràn el 22 de juny

FUNCIONAMENT
La inscripció a les activitats serà anual, però la quota serà mensual. El compromís seguirà sent trimestral. La butlleta s’entregarà a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari web. S’avisarà abans de passar la quota del primer mes del següent trimestre. La quota està repartida contemplant els mesos de desembre, gener i festius que hi pugui haver.

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.

SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A
Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.

LLIURAMENT DE LA INSCRIPCIÓ
Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.). En cas de necessitar-ho, podeu fer entrega de la butlleta de pre-inscripció fins màxim el
DIUMENGE 19 DE SETEMBRE a la bústia de l’AMPA o bé trucar-nos. 

Inscriure’s fora de termini suposarà un suplement del 10% del cost trimestral de l’activitat. Per fer ús de les extraescolars, s’ha d’estar al corrent del pagament de la quota de l’Ampa.


APP DE QUÀLIA
Aquest curs, tenim aplicació nova, l’App de Quàlia! A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!