ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESCOLA DE SANT RAMON
Benvolguts/des mares i pares, des de l’AFA i Quàlia us fem arribar la proposta d’activitats extraescolars pel curs 2022 - 2023. Consulteu el funcionament de cada activitat, els preus i horaris i realitzeu la inscripció i pagament online.
OFERTA D'ACTIVITAS EXTRAESCOLARS

Bike Pump Track
Les activitats es faran al circuit de pumptrack un nou servei al poble, una nova tendència que ens permet aprendre de manera segura en un espai controlat amb diferents elements per treballar amb els infants, les activitats no només seran activitats de pumptrack sinó que introduirem els infants al màgic món de la BTT gaudint de jocs i activitats adaptades al ciclisme per millorar la seva tècnica i autosuficiència al medi.
Tastet d'extraescolars
Tastarem activitats de tota mena, combinant activitats dinàmiques amb activitats més estàtiques. Arts i creativitat, multiesports, exploració de la natura, jocs de taula, expressió corporal... Les activitats les proposarà l'educador/a i es tindrà en compte la voluntat i motivació dels infants a l'hora de programar-les.

EXTRAESCOLARS SANT RAMON
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:30 - 9:30 ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
16:30 - 17:31
TASTET D'EXTRAESCOLARS
PUMP TRACK
(nivell inicial)
TASTET D'EXTRAESCOLARS
PUMP TRACK
(nivell mig)
TASTET D'EXTRAESCOLARS
TASTET D'EXTRAESCOLARS TASTET D'EXTRAESCOLARS
*Els preus actuals son promocionals fins el 31 de juliol, a partir de l'1 d'agost la quota mensual de l'extraescolar augmentarà 2€.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS.                                       PREU/mes

Tastet d'extraescolars 1 tarda                 27€

Tastet d'extraescolars 2 tardes               32€

Tastet d'extraescolars 3 tardes               37€

Tastet d'extraescolars 4 tardes               40€

Tastet d'extraescolars 5 tardes               45€

Pump Track*                                           25€


* Per l'activitat del Tastet d'extraescolars cal ser mínim 3 inscrits per franja perquè es pugui tirar endavant l'activitat.

* Les quotes augmentaran un 30% a les quotes a famílies no sòcies de l'AFA


Per l'activitat de Pump Track cal ser mínim 6 infants

*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.

* Caldrà ser família sòcia de l'AFA
per fer ús de les activitats extraescolars.

PREUS ACOLLIDES

ACOLLIDA                                     PREU/mes

1 hora                                          55€ / 5€ puntual

30 minuts                                     35€ / 3€ puntual

 
*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 3 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 2 de juny. Les acollides començaran el 5 de setembre i s'acabaràn el 21 de juny.


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app. S'avisarà abans de passar la quota del primer mes del següent trimestre.

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estan inclosos dins les quotes).

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.).

Per fer ús de les extraescolars, caldrà ser família sòcia de l'AFA.

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!