ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESCOLA MONT-ROIG DE BALAGUER
Benvolguts/des mares i pares, des de l’AFA i Quàlia us fem arribar la proposta d’activitats extraescolars pel curs 2024 - 2025. Consulteu el funcionament de cada activitat, els preus i horaris i realitzeu la inscripció i pagament online.
OFERTA D'ACTIVITAS EXTRAESCOLARS

Anglès (Centre Cultural Balaguer)
Activitat a càrrec del Centre Cultural de Balaguer. L'objectiu principal és que els infants millorin el seu nivell en la llengua anglesa, sempre centrant-nos en l'expressió oral, el lèxic i vocabulari a través del joc i l'aprenentatge de manera dinàmica i efectiva. 

 
EXTRAESCOLARS MONT-ROIG
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:00 - 9:00 Acollida Acollida Acollida Acollida Acollida
12:30 - 13:30       ANGLÈS
(3r i 4t)
ANGLÈS
(3r i 4t)
13:30 - 14:30       ANGLÈS
(1r i 2n)
ANGLÈS
(1r i 2n)
16:30 - 17:30 FUTBOL
(1r a 4t)
CREA'ART
(I4 a 3r)
PETIT XEF
(I4 a 3r)
   
16:30 - 18:00 ÀRAB
(tots els nivells)
  ÀRAB
(tots els nivells)
   
*Cal ser família sòcia de l'AFA per poder participar a les activitats extraescolars.
*L'activitat d'àrab la gestiona directament l'Associació Chabab al Amal. Cal fer la inscripció al formulari.
Preus promocionals fins el 15 de setembre, a partir del 16 de setembre totes les activitats augmentaran 2€ a la quota menusal de tot el curs.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA
 
ACTIVITATS PREU
Activitats 1h 17,75€
 
PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE GESTIÓ EXTERNA
 
ACTIVITATS PREU
Anglès
Centre cultural
Pendent de confirmar
*L'activitat d'àrab la gestiona directament l'Associació Chabab al Amal. Cal fer la inscripció al formulari

*Les quotes de les extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes d'octubre a maig. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener, o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el trimestre.
 
PREUS ACOLLIDES
ACOLLIDA PREU
1h
(8:00h - 9:00h)
16,8€/mes
2,1€ puntual

*Com en les extarescolars, les quotes d'acollida estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de setembre, desembre, gener, juny o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, es fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes.
 
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 30 de setembre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 30 de maig. Les acollides començaran el 9 de setembre i s'acabaràn el 20 de juny.


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app. 

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig.

El període de preus promocionals durarà fins el dia 15 de setembre. Les inscripcions que es facin a partir d'aquell dia augmentaran 2€ a la quota mensual de tot el curs,

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 615 95 34 84 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.

Gestió de les substitucions: en cas que algun monitor no pugui oferir l'activitat, es buscarà substitut especialista per poder oferir la mateixa activitat. Si es tracta d'una activitat molt específica i complicada de cobrir, s'oferirà monitoratge per poder fer opció d'acollida per qui ho necessiti. Si per motius més excepcionals no es pot cobrir l'activitat, s'avisarà a les famílies i s'anul·larà l'activitat, amb el retorn de la part de la quota corresponent. 


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat al final de cada trimestre. A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.). 
 Consulta el nostre tutorial per guiar-te en l'ús de l'app

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!

Per a qualsevol dubte ens podeu trucar o enviar un Whats App 615 95 34 84