ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESCOLA LA NOGUERA DE BALAGUER
Benvolguts/des mares i pares, des de l’AFA i Quàlia us fem arribar la proposta d’activitats extraescolars pel curs 2022 - 2023. Consulteu el funcionament de cada activitat, els preus i horaris i realitzeu la inscripció i pagament online.
OFERTA D'ACTIVITAS EXTRAESCOLARS

És una activitat que va a càrrec del CLUB DE BÀSQUET DE BALAGUER i vol fomentar un estil de vida saludable, també treballar les habilitats motrius bàsiques mitjançant diferents jocs i activitats lúdiques relacionades amb els moviments tècnics del bàsquet. Es tracta d’una iniciació a aquest esport amb el qual es fomenta el treball en equip i la presa de decisions.
Àrab
Amb aquesta activitat farem una iniciació a l'àrab de forma divertida i amena, a travès de cançons, vídeos, teatre, etc).
Inscripcions a través de l'AFA (envieu un correu a gaspardeportola.ampa@gmail.com)
Teatre en anglès
L'objectiu principal del taller serà fomentar l'aprenentatge de la llengua anglesa als participants mitjançant una metodologia lúdica que permeti aprendre de manera vivencial, creativa i divertida. Al mateix temps, les dinàmiques d’expressió corporal i verbal facilitaran el desenvolupament de l’expressivitat, la coordinació psicomotriu, la concentració, la imaginació i la cohesió de grup. El taller facilitarà la desinhibició i ajudarà a alliberar-se i enfrontar-se amb més seguretat al dia a dia. Seran sessions plenes de joc i fantasia, que crearan una relació positiva amb la llengua anglesa.
Robòtica
Taller de robòtica educativa a partir de la construcció de robots de Lego. L'activitat la duu a terme l'acadèmia Smart School. Totes les activitats es plantegen a partir de dinàmiques creatives i en petits grups, en un entorn de cooperació per superar els problemes plantejats amb el guiatge dels monitors.
Dibuix
L'activitat es caracteritza pel seu valor creatiu i de llibertat d'expressió, però sobretot d'experimentació amb les arts plàstiques. Dins d'un ambient recreatiu, buscarem desenvolupar allò que tots els infants fan: dibuixar, construir i imagina
Multiesports
Varietat molt rica d’experiències motrius on s’aprenen aspectes tècnics i tàctics de diferents esports. El joc serà el protagonista indispensable de totes les sessions, ja que gràcies a aquest, els nostres alumnes poden assolir un millor coneixement dels continguts que se’ls hi presenten.
Futbol
Es una activitat que vol fomentar un estil de vida saludable, també treballar les habilitats motrius bàsiques mitjançant diferents jocs i activitats lúdiques relacionades amb els moviments tècnics del futbol. Es tracta d’una iniciació a aquest esport amb el qual es fomenta el treball en equip i la presa de decisions.
Petit xef
Taller per iniciar-se en el coneixement i el plaer d’experimentar la creativitat culinària i els aliments, descobrint la gran varietat de menjars de les nostres terres. Amb aquesta extraescolars es vol insistir en la importància d'una alimentació saludable i equilibrada. També es vol fomentar el treball en equip i les habilitats tècniques dels infants a la cuina. 
Anglès
L'objectiu principal és que els infants millorin el seu nivell de comprensió com d'expressió oral en la llengua anglesa en un ambient agradable i divertit amb tallers, jocs i activitats lúdiques. Coordinant-se amb el professor d'anglès respectiu per reforçar els conceptes i continguts que es realitzen a classe.
La màgia dels contes
Amb aquesta activitat els infants gaudiran del plaer que suposa imaginar i endinsar-se en el món de la màgia i la fantasia a través de l'atractiu món dels contes.
Danses urbanes kids
Classes musicals que combinen la gimnàstica, els jocs i el ball coreografiat. Milloren la concentració, la confiança en un mateix, augmenten el metabolisme i milloren la coordinació.

EXTRAESCOLARS LA NOGUERA - BALAGUER
HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8h - 9h ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
8:30h - 9h ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
12:30h - 13h ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
12:30h - 13:30h
ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
ANGLÈS
5è a 6è
ANGLÈS
1r i 2n
ANGLES
3r i 4t
ANGLÈS
P3, P4, P5
 
BÀSQUET
1r a 3r
  TEATRE AMB ANGLÈS
P3 a P5
BÀSQUET
4t a 6è
TEATRE AMB ANGLÈS
1r i 6è
16:30h - 17:30h
"DIBUIX
de1r a 6è"
FUTBOL
4t a 6è
MULTIESPORTS
1r a 3r
MULTIESPORTS
De 4t a 6è
FUTBOL
1r a 3r
DANSA KIDS
de P3 a P5
Petit Xef
1r a 3r
La màgia dels contes
P3 a P5
DANSA KIDS
De 1r a 3r
 
ÀRAB
(Infantil i Primària)
    ÀRAB
(Infantil i Primària)
 
ROBÒTICA I VIDEOJOCS
1 a 6è
       
ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA
16:30h - 17h ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA ACOLLIDA

*ACTIVITATS DE GESTIÓ EXTERNA
*ACTIVITATS GESTIONADES DIRECTAMENT PER L'AMPA
Els preus actuals son promocionals fins el 30 de juliol, a partir del 31 de juliol totes les activitats augmentaran 2€

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUÀLIA

ACTIVITATS.                  PREU/mes

1 hora                                 16€

Dibuix                                 19€
Teatre en anglès                 25€

PREUS ACTIVITATS GESTIÓ EXTERNA
 
ACTIVITATS.                                  PREU

Anglès                                          22€/mes

Robòtica                                       25€/mes

Anglès Green Valley                     34€/mes
Àrab                                               80€/any

Bàsquet Club Bàsquet Balaguer      16€/mes

*Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estaran inclosos dins les quotes d'octubre a maig).

*Per tal de vetllar per la qualitat i la continuÏtat del monitoratge, no es fa retorn de la quota un cop iniciat el mes.

PREUS ACOLLIDES

ACOLLIDA                                            PREU/mes

 
Matí tots els dies 30 min                         19€
Matí 2 dies a la setmana 30 min               9€
Matí acollida puntual 30 min                     2€               

Matí tots els dies 1h                                 32€
Matí 2 dies a la setmana 1h                    16€
Matí acollida puntual 1h                            3€ 

Migdia i tarda tots els dies 30min            22€
Migdia i tarda 2 dies / setmana 30min     12€
Migdia i tarda acollida puntual 30min        3€ 

Migdia i tarda tots els dies 1h                  35€
Migdia i tarda 2 dies a la setmana 1h      19€
Migdia i tarda acollida puntual 1h              4€ 


*Les quotes estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes de setembre a juny. Les quotes d'acollides i extraescolars estan compatibilitzades en el global de l'any, igual que la quota de desembre, gener o el mes de setmana santa no es veu reduïda la quota, tampoc la de setembre ja que és fa quota fixa repartida pel cost global.

*La quota fixa es cobrarà sencera, indepentdentment dels dies que se'n faci ús. Teniu l'opció de canviar a quota puntual abans d'iniciar el mes
 
INICI ACTIVITATS

Les activitats s'iniciaran el dilluns 3 d'octubre (sempre i quan es compleixi el mínim d'inscrits, en cas contrari avisariem a les famílies afectades de la NO realització de l'activitat) . Les activitats finalitzaran el divendres 2 de juny. Les acollides començaran el 5 de setembre i s'acabaràn el 21 de juny.


FUNCIONAMENT

La inscripció es realitzarà a través de la app a principi de curs i serà vàlida per tot l’any. Si hi ha algú que es vulgui canviar o esborrar de l’activitat podrà fer-ho abans de començar el següent trimestre posant-se en contacte amb Quàlia o a través del seu usuari a la app. S'avisarà abans de passar la quota del primer mes del següent trimestre.

Les quotes d'extraescolars estan calculades tenint en compte els dies festius i de lliure disposició. Els pagaments seran mensuals i iguals cada mes, d'octubre a maig (1 i 2 de Juny estan inclosos dins les quotes).

El període de preus promocionals durarà fins el dia 30 de juliol. Les inscripcions que es facin a partir d'aquell dia augmentaran 2€. 

La primera setmana d’activitats, es podrà assistir a la classe de prova gratuïtament sempre que la família interessada truqui a Extraescolars Quàlia 687763877 o enviï un correu a extraescolars@lleurequalia.cat per reservar la plaça. La família també podrà parlar amb els monitors/es i mestres de cada activitat.


SEGUIMENT DE L'ALUMNE/A

Recordem que Qualia fa un seguiment pedagògic de cada una de les activitats que realitzem a l’escola. Els alumnes que participin a les activitats realitzades per Qualia rebran un informe de seguiment de l’activitat (per Nadal i a final de curs). A excepció de les activitats de gestió externa.


INSCRIPCIÓ I APLICATIU DE QUÀLIA

Podeu fer la inscripció a través de la APP/WEB https://app.lleurequalia.cat/ allà us haureu de registrar i crear un usuari des del qual podreu gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.).

A banda d’inscriure-us a les activitats i gestionar totes les extraescolars dels vostres fills o filles (altes, baixes, rebuts, canvis, etc.) a través del vostre compte d’usuari, també podreu veure-hi les fotos que els monitors/es publiquin!